Forum IV/11 - Studentské forum

Sportovní Gaudeamus

Letošní Rektorský den spolu s pořádanou tělovýchovnou akademií je zaměřený na oslavu historické sounáležitosti sportovních a tělovýchovných aktivit s činností a životem na Univerzitě Karlově, patří k stěžejním z hlavních doprovodných akcí 650. výročí Alma mater.

Dne 12. května 1998 ve večerních hodinách začne v kinosále FTVS UK Slavnostní akademie Rektorského dne. Po úvodním slově rektora UK prof. Karla Malého začne zajímavý blok programových vystoupení (mimo jiné jsou na programu Soubor moderního tance z PřF UK, Eurotýmová kompozice nebo Sportovní aerobik). Turnaji a sportovním kláním nabitý Rektorský den (13. května 1998) začne na mnoha sportovištích - nejen v hostivařském SCUK, ale také v brandýském sportovním areále, nebo na Albertově. Jednotlivých sportovních akcí se zúčastní kromě studentů UK také učitelé a zaměstnanci UK, studenti a družstva ostatních vysokých škol.


PROGRAM REKTORSKÉHO SPORTOVNÍHO DNE

13. května 1998

Aerobik
 • baletní sál Hostivař (organizuje 2. a 3. LF, začátek 10.00)
 • menza Větrník (organizuje FF, začátek 9.00)
 • Trója (organizuje MFF, začátek 9.00)

 • Turnaj v basketbalu - sportovní hala SCUK Hostivař (organizuje MFF, začátek 10.00)
  Cvičení v posilovně - posilovna SCUK Hostivař (organizuje 1. LF, začátek 10.30)
  Cyklistika - horská kola - areál SCUK Hostivař (organizuje 2. a 3. LF, začátek 10.00)
  Turnaj v hokejbalu - hala BIOS, PedF Brandýs n.L. (organizuje PedF, začátek 9.00)
  Turnaj v malé kopané - travnaté fotbalové hřiště, SCUK Hostivař (organizuje 2. a 3. LF, začátek 9.30)
  Plavání - areál SCUK Hostivař (organizuje PřF, začátek 9.00)
  Raftování na umělém kanálu - univerzitní středisko vodních sportů - loděnice FTVS v Tróji (organizuje FTVS, začátek 8.30)
  Setkání studentů s těžkým zdravotním postižením - areál SCUK Hostivař (organizuje FTVS, začátek 10.00)
  Turnaj v softbalu - fotbalové hřiště Meteor (vedle areálu SCUK Hostivař, organizuje PřF, začátek 9.30)
  Turnaj v tenisu - tenisové kurty SCUK Hostivař (organizuje 2. a 3. LF, začátek 8.30)
  Turnaj ve volejbalu smíšených družstev - volejbalové kurty na Albertově (organizuje 1. LF, začátek 8.30)
  Závod ve zkráceném triatlonu - sportovní areál PedF Brandýs n. L. (organizuje Ped F, začátek 10.00)
  Utkání rugby - Ars Juridica - Technika - SCUK Hostivař (organizuje PF, začátek 15.30)
  Podrobnější program je na http://certik.ruk.cuni.cz/rd98.html.