Forum IV/12

Šest set let stará "pop-music"

Obrázek o hudbě 14. století nám dne 21. dubna 1998 vytvořil ve Velké aule soubor Ars cameralis. Obecenstvo druhého z cyklu sedmi koncertů dobové hudby mělo totiž příležitost seznámit se s hudbou doby Karla IV. Program byl rozdělen do pěti tematických celků. Koncert otevřela česká hudba - nechyběla známá lyrická píseň Dřěvo sě listem odievá, ani studentská "žebravá" More festi querimus. Ostatní čtyři části se nesly ve znamení Francie a Itálie. Vynikly skladby francouzského tvůrce Guillauma de Machaut, kvalitou si však s nimi nezadaly ani anonymní písně.

Skladby byly interpretovány převážně dvěma sólisty (mezzosoprán, kontraalt) a třemi hudebníky, kteří hráli na kopie pozoruhodných středověkých nástrojů. Tyto o přestávce přilákaly mnohé zvědavé návštěvníky k prohlédnutí zblízka. Kvalita souboru, který letos oslaví již 35. výročí své umělecké činnosti, byla vynikající. Prokázala to hlavně poslední část programu nazvaná Ars subtilior - jednalo se o rytmicky velmi komplikovaná díla z doby okolo roku 1400. Autoři do nich zakomponovali drobné hříčky, jako třeba napodobování ptačích hlasů. Tato "avantgarda 14. století" (jak s trochou nadsázky označil ars subtilior umělecký vedoucí souboru Lukáš Matoušek) byla provedena velmi působivě.

(bar)


Letošní výstavy v Litomyšli a v Hostinném

Letošní sezónní výstava v Muzeu antického umění a architektury Ústavu pro klasickou archeologii FF UK v Litomyšli je věnována umění starověkého Korintu a kosmetice ve starověku. Zahrnuje rozsáhlý soubor korintských malovaných nádob z českých sbírek, které původně sloužily jako obaly na oblíbené oleje, voňavky, pudry a masti. Uvidíte zde i skleněné, mramorové a alabastrové nádobky, které jemné éterické substance voňavek uchovávaly po delší dobu lépe. Korintská keramika byla oblíbená u sběratelů už ve starém Římě, když byla nalézána v Korintě, městě zničeného Římany v r. 146 př. Kr., při jeho obnově za Caesara.

Nejběžnějšími náměty na korintských vázách 7. a 6. století př. Kr. jsou zvířata a bájné bytosti - sfingy, sirény obojího pohlaví, jen vzácněji se tu objevují lidské figury. Výstava, jejíž uspořádání sponzoruje několik podniků včetně firem s kosmetickými výrobky, je otevřena od 12. května do konce října t. r.

Letošní hlavní výstava v Galerii antického umění v Hostinném je věnována antikou inspirovaným pracím Adrieny Šimotové, která v loňském roce dostala za své dílo státní cenu. Umělkyně vytvářela svá slavná díla z papíru koncem sedmdesátých a počátkem osmdesátých let, ale tehdy jí byla plánovaná veřejná výstava znemožněna; ta letošní tedy nahrazuje dávný dluh. Po skončení výstavy Adrieny Šimotové (v srpnu) tu bude do konce sezóny otevřena ještě jedna, zabývající se historií města Hostinného.

Uspořádání všech výstav je umožněno soukromými sponzory a penězi za zápůjčky odlitků z univerzitní sbírky k jiným příležitostem, včetně reklamních.

prof. PhDr. Jan Bouzek
FF UK

Korintská konvice ve sbírce UK. Siréna, sfinx a lvi. Malíř vázy v Královské knihovně v Bruselu, závěr 7. stol. př. Kr.