Forum IV/12

Univerzita Karlova praxi

obálka brožuryV těchto dnech se zájemcům dostává do rukou již druhé vydání brožurky Co nabízí Univerzita Karlova praxi, zpracované v odboru vědy RUK. Prohloubit spolupráci Univerzity Karlovy s praxí, tedy s výrobními podniky, organizacemi, ústavy a doma a dalšími institucemi a perspektivně i v zahraničí, se stalo jedním z bodů výhledového programu vedení UK pro příští období. V uplynulém roce se uskutečnilo společné setkání se zástupci výrobních podniků, ministerstev i našich fakult a součástí na půdě Karolina, kdy byla zájemcům k dispozici první verze nabídkové brožury, shrnující vše, co se na UK řeší a může řešit či realizovat na základě smlouvy nebo formou zakázky v případě zájmu externího partnera. Na základě diskuse s účastníky setkání a připomínek se strany fakult nyní vychází upravené vydání. Materiál je oproti původnímu znění řešen a členěn přehlednějším způsobem.

Brožura obsahuje tři základní kapitoly, představující souhrn námětů sestavených podle fakult, které příslušná témata předkládají, a podle témat a charakteru využití.

Tato brožurka poskytuje jasný a dostatečný přehled o rozsahu činnosti fakult a součástí UK, ale - a to hlavně - může inspirovat management českých podniků, aby spojil svůj ekonomický potenciál s výsledky práce významných expertů široké škály pracovišť Univerzity Karlovy.

(jp)


Přátelské přijetí u rektora UK

Dne 8. dubna 1998 přijal rektor UK prof. Karel Malý vydavatele sborníku Komenský jako teolog, který byl vydán v edici Centra pro náboženský a kulturní dialog při HTF UK Pontes pragenses Nadací Comenius k 650. výročí univerzity. Sborník obsahuje texty, přednesené v teologické sekci komeniologické konference Jan Amos Komenský a výchova člověka pro 21. století, kterou pořádala UK pod záštitou prezidenta ČR Václava Havla v roce 1992. O složité redakční práci při přípravě sborníku, který obsahuje 25 příspěvků špičkových odborníků z mnoha zemí Evropy, informovali rektora UK jeho vydavatelé doc. Dr. Jan B. Lášek a Mgr. Vladimír J. Dvořák. Mnozí z autorů publikace jsou čestnými doktory UK. Jménem Nadace Comenius byl rektorovi UK předán jeden exemplář s věnováním autorů (na našem snímku jej předává jeden z vydavatelů Mgr. Vladimír J. Dvořák) a větší počet výtisků pro potřeby Univerzity Karlovy.

(jbl)

FOTO PRO FORUM: ÚDAUK - JAN SMIT


VĚDECKÉ PUBLIKACE

květen - červen 1998


Ve dnech 21. - 24. května 1998 proběhl na Výstavišti v Praze 4. Mezinárodní knižní veletrh Svět knihy. Knižní produkce Karolinum - nakladatelství Univerzity Karlovy, o níž byl značný zájem, byla nabízena ve vlastním stánku nakladatelství. V rámci veřejné prezentace knih velmi poutavě představili jednu z knižních novinek nakladatelství, Dějiny hmotné kultury II, prof. Josef Petráň a dr. Lýdie Petráňová (na snímku při podpisu knihy prof. Josef Petráň).

(jak)

FOTO PRO FORUM: JANA MIŇOVSKÁ