Forum IV/12

Univerzitní galerie

Nejen lidé, kteří spojili své cesty s Univerzitou Karlovou, mají své osudy, mají je také různé symbolické předměty, používané na univerzitních slavnostech - zejména při imatrikulacích, promocích, při sponzích. Insignie rektora a jednotlivých fakult, žezla, pečetidlo, medaile. Náš seriál na této stránce bude v letošním ročníku věnován právě jim...

Koruna hlavice žezla Matematicko-fyzikální fakulty UK. Tvoří ji důmyslná spleť plamínků, ve kterých je Möbiova páska, symbolizující nikdy nekončící matematické a fyzikální poznání. Koruna je provedena umělecky v kovu s využitím efektů světla, stínu a reflexů. Dřík žezla je ukončen kotoučem s patnácti rubíny. Celá hlavice je posázena 56 rubíny a čtyřmi avanturiny. Žezlo navrhl Zdeněk Kolářský v roce 1979. Je ze stříbra, silně zlacena.Spolek absolventů a přátel Univerzity Karlovy - Carolinum připravil k 650. výročí Univerzity Karlovy sadu jedenácti pamětních medailí v jednotné úpravě: na lícní straně jsou vyobrazeny hlavice nynějších žezel rektora a jednotlivých fakult univerzity, na rubové straně celé sady je znak a název Spolku Carolinum. Opisy označují uživatele žezel. Univerzita Karlova má od roku 1990 šestnáct fakult, takže Fakulta sociálních věd a Evangelická teologická fakulta používají rektorské žezlo, 1., 2. a 3. lékařská fakulta a lékařské fakulty v Hradci Králové a Plzni užívají jedno společné lékařské žezlo. Medaile je z mosazi v nepravé zlaté povrchové úpravě.

Foto pro Forum: Jiří Ployhar

U příležitosti 650. výročí založení Nového Města pražského a Univerzity Karlovy vydala Česká pošta arších známek a obálku prvního dne. Autorem známek je výtvarník Oldřich Kulhánek.