Forum IV/12

USA a Kanada nabízejí spolupráci a partnerství

Počátkem roku 1990 zřídila americká firma Greyhound International USA své zastoupení pro ČR a SR se sídlem v Praze. USA a Kanada jsou si dobře vědomy obrovského potenciálu vědění, umění, zručnosti a ducha, které jsou příznačné pro absolventy všech druhů českých a slovenských škol. Budoucnost vztahů s USA a Kanadou je dobrým důvodem k návštěvě těchto zemí a zejména k navázání neformálních partnerských vztahů, které umožní spolupráci ve školství, zdravotnictví, sportu, ekologii, umění, turistice atd. Firma Greyhound International USA je připravena poradit a napomáhat k navázání partnerských vztahů se subjekty v USA a v Kanadě.

Kontakt:
GREYHOUND INTERNATIONAL USA
Jaroslava Archmanová
Kaplická 71, 140 00 Praha 4
Tel.: 02/692 1193, 42 83 111
Fax: 02/692 1193

Centrum pro spolujízdu

Prvního března 1998 se v Praze objevila nová možnost levného cestování. Provoz zahájila společnost Town to Town - centrum pro spolujízdu. Tato agentura zprostředkovává "řidičům cestující a cestujícím řidiče". Spolujezdec přispívá na benzín přímo řidiči, čímž se sníží náklady na jízdu. Navíc jde o ekologičtější způsob cestování - auto je využito hned více lidmi. Odpadá dokonce i nebezpečí, které hrozí při autostopu. Řidič i spolujezdci vyplňují karty, kde udávají svá jména, bydliště, telefon, SPZ automobilu - všechna data jsou navíc ukládána do počítače. Řidič za zprostředkování nic neplatí, spolujezdec přispívá kanceláři Town to Town 40 haléřů (20 haléřů v tuzemsku) za kilometr, na benzín přidává 90 haléřů na kilometr. V případě, že spolu jedou minimálně tři spolujezdci cena je ještě nižší. Pro studentskou prázdninovou "mobilitu" (i jejich kapsu) jde o způsob výhodný i přitažlivý.

Tento způsob cestování se objevil v padesátých letech v Německu díky nedostatečné infrastruktuře a malým finančním prostředkům. První tzv. Mitfahrtzentrale vznikla roku 1956 ve Frankfurtu nad Mohanem. V 70. letech se především díky německým univerzitám tato činnost nebývale rozrostla. V současné době se jednotlivá centra sdružují v unii evropských centrál ADM, jejímž členem je spolu s dalšími přibližně 50 centry i pražská filiálka. Tato součinnost má hned několik výhod. Zařízení v cílovém městě může zaplnit řidiči volná místa na zpáteční jízdu, cestujícím zase zprostředkovat spojení do vzdálenějších míst. Ač je ještě velmi mladá, snaží se pražská pobočka přijít s novými službami. Již nyní nabízí výhodné pojištění pro cestující (pohybuje se v rozmezí 2 - 9 Kč za osobu na den). V budoucnosti by chtěla společnost rozšířit činnost i do dalších českých měst a vylepšit tak nejen cestování v tuzemsku, ale i lepší spojení s okolními státy. K dalším projektům do budoucna patří též koordinace cestujících, kteří každodenně dojíždějí do Prahy z jejího blízkého okolí.

Ve srovnání s ostatními dopravními prostředky je na tom tento u nás nový, v Evropě však zaběhnutý a velmi oblíbený způsob velmi dobře. Například cesta do Düsseldorfu vyjde s T.T.T. na 840 korun, mezinárodní autobus na 1100 korun a vlak na 3800 korun. Řidič musí spolujezdce vyložit v cílovém městě na místě s dostatečným spojením.

A co je třeba udělat pro takovéto cestování? Vlastně jen zavolat, zdali jsou volná místa na určený termín - a to třeba i den (či jen pár hodin) před plánovaným odjezdem.

Josef Krumpholc
student FSV UK

Kontakt:
Town to Town
Praha 1
Národní 9
Tel.: 02/22 075 407
Otevřeno denně 9.30 - 20.00 hod.

GTS International

Svět cestování pro studenty, učitele a mládež

zpáteční

LONDON
za
5000,- Kč

pro všechny studenty a učitele Univerzity Karlovy, držitele platných mezinárodních karet ISIC či ITIC při příležitosti oslav 650. výročí jejího založení.

Další báječné letní ceny zpátečních letenek pro všechny držitele mezinárodních karet ISIC, ITIC a GO25
Nice 6280 Kč
Barcelona 7910 Kč
Bologna 5850 Kč
Helsinki 6500 Kč
Manchester 7700 Kč
Amsterdam 5590 Kč
Chicago 11740 Kč
Copenhagen 6000 Kč
a stovky dalších destinací (ceny jsou uvedeny bez letištních poplatků)
Zpáteční letenka do London Stanstead jen pro držitele karet ISIC či ITIC Univerzity Karlovy
 • Ve Smečkách 27, Praha 1, tel.: 96 22 43 00-3
 • Lodecká 3, Praha 1, tel.: 24 81 27 70
 • Skrytá 2, Brno, tel.: 05/42 21 31 47
 • Denisova 4, Olomouc, tel.: 068/522 21 48
 • Denisova 2, Ostrava, tel.: 069/611 53 54
 • Dominikánská 1, Plzeň, tel.: 019/723 75 85
 • Lannova 63, České Budějovice, tel.: 038/257 50

 • Oznámení, opravy

  Podle sdělení doc. MUDr. Petra Hacha, DrSc., děkana 1. LF UK nastoupil od 11. května 1998 do funkce tajemníka 1. LF UK Ing. Jiří Novák a převzal veškerou agendu spojenou s touto funkcí.

  Jak sdělila časopisu Mgr. Jana Vopravilová, tajemnice Spolku Carolinum, mají na základě dohody s ředitelstvím Národního divadla členové Spolku Carolinum možnost navštěvovat (po předložení členské legitimace) divadelní klub Kolowratského paláce na Ovocném trhu.

  V článku Z konference andragogů v 11. čísle časopisu jsme chybně uvedli jméno zástupce vedoucího katedry andragogiky a personálního řízení FF UK. Přední český androlog se jmenuje PhDr. Milan Beneš.

  (red)