Forum V/1 - Artes et musae

Barokní hudební večer

Dne 15. září 1998 se konal již čtvrtý z cyklu koncertů dobové hudby pořádaného při příležitosti jubilea UK. Soubor Musica Antiqua Praha (na našem snímku) přesvědčil všechny přítomné, že není správné omezovat pojem "barokní hudba" pouze na velikány jakými jsou jako Vivaldi, Händel či Bach. Umělecký vedoucí Pavel Klikar záměrně vybírá pro repertoár orchestru skladby méně známých i zcela zapomenutých barokních komponistů (dokonce i komponistek). Velká aula se naplnila překrásným zvukem původních barokních houslí i nejmodernějších digitálních varhan (jen ty jsou v současnosti schopny přesně napodobit rejstříky používané v období baroka), a samozřejmě také hlasy sólistů. Klikar ve svých komentářích k jednotlivým skladbám a jejich autorům, kterými oživil průběh koncertu, srovnal z hlediska interpretace barokní hudbu s jazzem - neboť se jedná vždy víceméně o improvizaci. Ještě před začátkem vystoupení velmi ocenil pozvání univerzity, protože - jak uvedl - současná společnost bohužel neklade na kvalitní hudbu patřičný důraz: "Když orchestr mlčí, jako by nebyl", řekl Pavel Klikar.

Barbora Zindelová

Foto pro Forum: Archiv RUK

Úspěchy pěveckých souborů

v zahraničí

Ve dnech 27. června - 17. července 1998 se uskutečnil zájezd VUS UK do Kanady a USA. Na festivalu Powell River (asi 100 mil severně od Vancouveru) absolvoval soubor nejen zahajovací i závěrečný koncert, ale také soutěž, v níž obsadil 2. místo. K mimořádnému úspěchu VUS UK musíme připočíst i dvě skutečnosti - totiž, že VUS UK odjel do Kanady v nabité sezóně oslav 50. výročí svého vzniku, a že pracoval sotva deset měsíců pod vedením nového sbormistra. Další týden byl soubor hostem dvou amerických univerzitních sborů v sanfranciském zálivu - jeden ze tří koncertů pořádal dokonce honorární konzul České republiky. Celý zájezd splnil očekávání po stránce společenské i umělecké...

... i doma

Ve dnech 24. - 28. června 1998 se v Pardubicích konal jubilejní 15. ročník mezinárodního festivalu akademických pěveckých sborů IFAS. Jen krátká statistika: soutěže se ve třech kategoriích zúčastnilo 27 sborů ze sedmi zemí, mezi ženskými sbory si palmu vítězství odnesl Dívčí sbor Pedagogické fakulty v Ústí nad Labem, v kategorii komorních smíšených sborů vyhrál soubor z Varšavy a první místo mezi velkými smíšenými sbory a zároveň absolutní vítězství získal Ars Brunensis Chorus z Brna. Skvělého úspěchu dosáhl zástupce Univerzity Karlovy, smíšený pěvecký sbor katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty UK. V nejpočetnější a nejkvalitnější konkurenci velkých smíšených sborů získal mezi devíti účastníky 2. místo. Ve čtyřleté historii sboru jde o další mimořádný úspěch po vítězství na Pražských sborových dnech. Sbor vznikl původně jako cvičné těleso posluchačů oboru sbormistrovství - hudební výchova a pod vedením PaedDr. Ivany Štíbrové začal brzy vyvíjet i koncertní činnost. Jak je z jejich úspěchů patrné, má soubor PedF UK ambici vypracovat se mezi špičková tělesa své kategorie u nás.


Nedělní malíři na Univerzitě Karlově

Nedělní malířství je označení pro činnost, kterou ve svém volném času vykonávají ti, jež se profesně věnují činnosti zcela jiné. Nedělní malíři jsou i na UK. Díla některých z nich Vám na této straně postupně představíme.

Věda vyvolává jistotu. Umění má znepokojovat.

Georges Braque

Prof. MUDr. Miloš Máček, DrSc.
rehabilitace a tělovýchovné lékařství 2. LF UK
Motivace: Dělat radost sobě i ostatním
Oblíbený malíř: Jan Bauch


Květiny v okně I (1987)
Jabloňov na Hané (1996)
Veselý kopec (1988)
Zima v Jeseníkách (1990)
Příště: PhDr. Martin Matějů - FF UK
Foto pro Forum: Jiří Ployhar