Forum V/1 - Ex libris

NOVÉ UČEBNÍ TEXTY

Karolinum - nakladatelství UK
červenec - září 1998

Úplný a aktuální přehled nabídky nakladatelství Karolinum najdete na internetové stránce www.cuni.cz/cuni/uz/nk; knížky si můžete objednat prostřednictvím e-mailu.


CO SE PRODÁVALO

nejprodávanější publikace Karolinum - nakladatelství Univerzity Karlovy

Červen - srpen 1998

Knihkupectví Celetná 18, Praha 1

  1. J.Petráň a kol.:Dějiny hmotné kultury 2/II
  2. J.Havránek, Z.Pousta, ed. :Dějiny Univerzity Karlovy IV., 1918 - 1991
  3. L. Mlčoch : Zostřená vize ekonomické transformace
Otevřeno pondělí až pátek 9.00 - 18.00, sobota a neděle 10.00 - 16.00 tel.:24491 448, různé druhy slev

Knihkupectví FIŠER - FF UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1

  1. J. Křen, E. Broklová, ed.: Obraz Němců Rakouska a Německa v české společnosti 19. a 20. století
  2. J. Šubrt : Kapitoly ze sociologie veřejného mínění
  3. A. Chomsky : Problémy moci
Otevřeno pondělí až pátek 9.00 - 16.00, tel.:2319516, studentům je poskytována 10% sleva