Forum V/1 - Fakultní forum

Studenti Univerzity Karlovy mistry Evropy

Vynikajícího výsledku dosáhli studenti Fakulty tělesné výchovy a sportu UK (na snímku) na mistrovství Evropy gymnastické soutěže EUROTEAM - v květnu 1998 se v dánském Odense stali mistry Evropy. Výrazně tak v roce oslav 650. výročí založení Univerzity Karlovy přispěli k její propagaci na mezinárodním fóru. Výkon studentů FTVS UK je o to cennější, že družstvo zvítězilo ve velmi silné a vyrovnané konkurenci družstev, z nichž především skandinávské země mají v gymnastické soutěži EUROTEAM již patnáct let dlouhou tradici. Univerzita Karlova se tedy může radovat z dalšího úspěchu svých studentů a učitelů.

Družstvo startovalo ve složení: Kateřina Fialová, Sabina Gažová, Simona Matušková, Petra Portelová, Ivana Sluková, Klára Slavíková, Klára Vodičková, Štěpánka Buzková, Jiří Fiřt, Marek Jelínek, Jan Chrudimský, Jan Žižka, Pavel Zita, Vít Kašpar, Gabriel Guevara, David Potužník a Karel Smejkal. Zásluha patří samozřejmě i trenérskému týmu - učitelům katedry gymnastiky FTVS UK.

Text a foto: Dr. Naďa Vlasáková
FTVS UK


1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
otevírá ve škol. roce 1998/99 čtyřsemestrální studium Univerzity třetího věku na téma Biologie člověka.

Zájemci - senioři mohou získat přihlášku a další informace na
studijním oddělení děkanátu 1. LF UK
Kateřinská 32
121 08 Praha 2
Tel.: 96151241-5

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
pořádá od října 1998 do května 1999
přípravné kurzy pro zájemce o studium medicíny
 1. kurz v pondělí a úterý (17.00 - 18.45)
  chemie, fyzika, biologie a latina
  cena 3500 Kč
 2. kurz v sobotu (první sobota v měsíci 8.30 - 14.00)
  chemie, fyzika a biologie
  cena 2600 Kč
  Tento kurz je vhodný zejména pro mimopražské uchazeče.
Ubytování ani stravování fakulta nezajišťuje, uchazeči nemají statut studenta.
Kontakt:
Děkanát 1. LF UK
studijní oddělení
Kateřinská 32
121 08 Praha 2
Tel.: 96151241-5