Forum V/1 - Jubilea

Časopis Forum připomíná významná zářijová a říjnová jubilea.

Gratulujeme, docenti a profesoři!

Září
50
2. 9. doc. PhDr. Martin Potůček, CSc. MSc. (FSV)
22. 9. doc. PhDr. Jaroslav Koťa (FF)
55
4. 9. doc. MUDr. Josef Baše, CSc. (LF HK)
12. 9. prof. RNDr. Josef Štěpán, DrSc. (MFF)
13. 9. doc. RNDr. Vladimír Semecký, CSc. (FaF)
13. 9. doc. ThDr. Otakar Funda (PedF)
20. 9. prof. MUDr. Jan Dvořáček, DrSc. (1. LF)
60
22. 9. prof. RNDr. Aleš Pultr, DrSc. (MFF)
65
10. 9. prof. MUDr. Pavel Miřejovský, DrSc. (1. LF)
12. 9. prof. MUDr. Petr Zvolský, DrSc. (1. LF)
70
6. 9. Prof. ThDr. Milan Salajka (HTF)
Říjen
50
10. 10. doc. RNDr. Jiřina Dušková, CSc. (FaF)
22. 10. doc. PhDr. Anna Housková, CSc. (FF)
55
2. 10. doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc. (PřF)
4. 10. prof. MUDr. Martin Vízek, CSc. (2. LF)
14. 10. doc. PhDr. Iva Nebeská, CSc. (FF)
25. 10. prof. MUDr. Jaroslav Dršata, CSc. (FaF)
26. 10. doc. MUDr. Bohuslav Konopásek, CSc. (1.LF)
60
6. 10. prof. MUDr. Ivan Bouška, CSc. (2. LF)
11. 10. doc. Ing. Ivan Havel, Ph.D., CSc. (CTS UK)
23. 10. prof. PhDr. Zdeňka Hledíková, CSc. (FF)
31. 10. doc. MUDr. Hana Provazníková, CSc. (3. LF)
65
4. 10. doc. PhDr. Eva Opravilová, CSc. (PedF)
10. 10. prof. RNDr. Bedřich Sedlák, DrSc. (MFF)
12. 10. prof. Alexander Kolesnyk, DrSc. (HTF)
13. 10. doc. MUDr. Josef Juran (LF HK)
27. 10. doc. MUDr. Zdeněk Kasl, CSc. (LF Pl)
70
26. 10. doc. RNDr. PhMr. Vladimír Horák, CSc. (LF HK)