Forum V/2 - Artes et musae

Dvorní malíř Prahy

Jméno českého malíře Jakuba Schikanedera (1855 - 1925) se tradičně spojuje s poetikou Prahy přelomu století. Obrazy spoře osvětlených pražských zákoutí s koňskými drožkami a zahalenými postavami jsou pro jeho tvorbu sice nejtypičtější, ale umělcova retrospektivní výstava, instalovaná do 10. ledna 1999 ve Valdštejnské jízdárně, pojímá jeho dílo komplexně. Na vyvážené a logické kompozici výstavního prostoru, kterou doplňuje také videoprojekce o Schikanederově životě, se podstatnou měrou podílel Dr. Tomáš Vlček.

Barbora Zindelová

Jakub Schikaneder - Nábřeží večer, po 1909, olej na plátně

Nedělní malíři na Univerzitě Karlově

Nedělní malířství je označení pro činnost, kterou ve svém volném času vykonávají ti, jež se profesně věnují činnosti zcela jiné. Nedělní malíři jsou i na UK. Díla některých z nich Vám na této straně postupně představíme.

Věda vyvolává jistotu. Umění má znepokojovat.

Georges Braque

PhDr. Martin MATĚJŮ
vedoucí katedry kulturologie FF UK
Motivace: "Maluji rád."
Oblíbený malíř: František Tichý

Karlův most (1992)
Krajina (1993)
Loubí (1995)
Pignols (Francie 1991)
Foto pro Forum: Jiří Ployhar