Forum V/2 - Ex libris

Na pět minut

O krátký rozhovor požádalo Forum jednoho z hostů tiskové besedy Produkce a perspektivy nakladatelství, pracovníka Historického ústavu AV ČR Jindřicha Dejmka, PhD., autora právě vydané publikace Historik v čele diplomacie - Kamil Krofta. Autor ochotně navštívil redakci časopisu Forum a ke své knižní novince nám sdělil: "Kamil Krofta, původně univerzitní profesor, vstupuje v r. 1919 na diplomatickou dráhu a v diplomatických službách zůstává až do září 1938. Kroftova osobnost a jeho činnost je zajímavá a zkoumáníhodná právě tím, že reprezentuje diplomatickou kontinuitu celého období trvání první republiky. Kniha ovšem o tom všem nepojednává, ani není Kroftovým životopisem. Publikace Historik v čele diplomacie - Kamil Krofta je zaměřena na diplomatickou činnost Kroftovu již jako ministra zahraničních věcí ČR, kterým se stal v roce 1935. V knize jsou poprvé použity nově zpřístupněné zahraniční dokumenty i dokumenty osobní provenience. Obsahuje odkazy na 500 titulů sekundární literatury. Musím zdůraznit, že potěšitelná pro mě byla ta skutečnost, že jsem mohl knihu psát v době, v níž slovo cenzura není už pro českého historika strašákem." Knihu jsem si prohlédl a začetl se do některých jejích částí. Informace v ní jsou podávány hutně, kniha má spád, je to i četba dramatická, neboť autorovi se prostřednictvím historických faktů podařilo přiblížit politické a diplomatické drama doby, v níž Kamil Krofta žil a působil. Publikaci s pracovním názvem Československo-britské vztahy v období mezi světovými válkami, kterou autor dokončuje, hodlá nabídnout k vydání nakladatelství Karolinum.

Karel Janků

Foto Forum: Michaela Vlčková


CO SE PRODÁVALO

nejprodávanější publikace Karolinum - nakladatelství Univerzity Karlovy

Září 1998

Knihkupectví Celetná 18, Praha 1

  1. H. Urychová, H. Justová: Rukověť studenta Univerzity Karlovy
  2. M. Kaftan, L. Horáková: English in Economics
  3. Evropská unie od A do Z
Otevřeno pondělí až pátek 9.00 - 18.00, sobota a neděle 10.00 - 16.00 tel.:24491 448, různé druhy slev

Knihkupectví FIŠER - FF UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1

  1. J. Cejpek, I. Hlaváček, P. Kneidl: Dějiny knihoven a knihovnictví
  2. H. Zavadil: Vývoj španělského jazyka
  3. E. Kuťáková: Latina 1
Otevřeno pondělí až pátek 9.00 - 16.00, tel.:2319516, studentům je poskytována 10% sleva