Forum V/2 - Glosa

Karolinka, grant, děkan, kvestor

Pro nové studenty Univerzity Karlovy je určena publikace, která byla v nedávných dnech vydána Karolinem - nakladatelstvím Univerzity Karlovy u příležitosti zahájení nového školního roku. Právě nastoupivším studentům prvních ročníků všech fakult UK, kteří si ji koupí, určitě pomůže v zákonitém tápání prvních dní či prvních měsíců jejich studia i života v Praze. Více než stostránková, typograficky velmi kultivovaně a přehledně připravená publikace má název Rukověť studenta Univerzity Karlovy. Kniha je prací Dr. H. Justové a Dr. H. Urychové z odboru pro studium a záležitosti studentů RUK. Novopečení studenti v ní naleznou kontakty na studijní oddělení jednotlivých fakult, koleje, menzy, knihovny, poradenská pracoviště či studentské kluby, dozvědí se o sociální a právní péči o studenta nebo o tom, jak efektivně studovat. Začínající vysokoškoláci se v knize prostřednictvím velmi poučně sestaveného slovníčku seznámí i s termíny na univerzitě běžně užívanými, ale pro ně snad zatím nejasnými, jako je např. rektorát, karolinka, grant, děkan, kvestor. Rukověť studenta UK nabízí i informace o organizaci fakult UK, univerzitních časopisech, kulturním vyžití a mnoho dalších zajímavostí. Publikaci, která stojí 60 korun, lze koupit na studijních odděleních některých fakult UK, v Informačně-poradenském centru UK ve Školské ulici v Praze 1 a v univerzitním knihkupectví v Celetné ulici.

(jak)