Forum V/2 - Jubilea

Neuvěřitelné sedmdesátiny prof. MUDr. Milana Doskočila, DrSc.

Bohatou historii Anatomického ústavu 1. lékařské fakulty UK tvoří především významné osobnosti vědců a učitelů. Někteří zde působili krátkou dobu, ale pro některé z nich se působení v Anatomickém ústavu stalo celoživotní pracovní náplní.

Profesor Milan Doskočil prožil v Anatomickém ústavu téměř padesát let svého života. Narodil se v Praze dne 4. 10. 1928 a jako posluchač lékařské fakulty byl v Anatomickém ústavu již od roku 1949 demonstrátorem. Od roku 1951 byl asistentem a po promoci v r. 1952 se stal odborným asistentem. V roce 1961, po obhajobě disertační práce věnované vlivu nervstva na růst kostí, dosáhl hodnosti kandidáta věd. V roce 1970 odjel Milan Doskočil do Oranu, kde čtyři roky působil jako profesor anatomie a vedoucí Anatomického ústavu lékařské fakulty. Po návratu se věnoval vědecké práci, ale ve výuce se mohl uplatnit až po roce 1985. Teprve změny, které přinesl listopad 1989, otevřely cestu k nápravě. V prosinci 1989 byl Milanu Doskočilovi vydán doktorský diplom a v roce 1990 bylo dokončeno jmenování profesorem. V témže roce prošel konkurzem a po dva roky byl přednostou ústavu. V roce 1993 odešel do důchodu, přesto působil nadále v Anatomickém ústavu jako pracující důchodce. Vědecká práce profesora Doskočila je bohatá počtem publikací i tématikou. Seznam všech prací a článků obsahuje 180 položek. Milan Doskočil je rozený učitel a u posluchačů se těší velké oblibě. Jeho přednášky a jeho didaktická anatomie v pitevních cvičeních jsou nezapomenutelným zážitkem a vkladem pro celé generace absolventů pražských lékařských fakult. Vždyť i díky prof. Doskočilovi je anatomie živým oborem lékařství...

doc. MUDr. Miloš Grim, CSc.
přednosta Anatomického ústavu 1. LF UK

Foto pro Forum: Archiv 1. LF UK