Forum V/4 - Artes et musae

Spící múza bude v Jinonicích

Až do konce letošního října mohli návštěvníci Karolina obdivovat ve zdejších výstavních prostorách kolekci darů českých výtvarníků k poctě 650. výročí Univerzity Karlovy. Ukázky současné umělecké tvorby nyní výrazně obohatí dosavadní univerzitní tezaurus výtvarných děl, tvořený po několik staletí - o jejich rozdělení na jednotlivé fakulty UK rozhodla v uplynulých dnech podle zaslaných požadavků porota ve složení: prof. P. Witlich, prof. J. Koutecký, prof. J. Petráň, Ing. J. Kubíček a doc. J. Kropáček. V budovách rektorátu na Ovocném trhu a v nové jinonické budově UK (ta se má stát centrem jakési univerzitní "sbírky" moderního výtvarného umění) bude umístěno 114 výtvarných děl, 172 jich poputuje na jednotlivé fakulty a součásti. O dílech, o která byl výjimečný zájem, rozhodne los. Jinonická budova se stane také domovem plastiky Spící múza, kterou k poctě 650. výročí UK a jako příspěvek k upevnění česko-slovinských vztahů věnoval mariborský rodák, sochař Andrej Grabrovec Gaberi. Socha ze slovinského tomolitu váží 140 kg a i s dvoutunovým podstavcem ji do Prahy dodá slovinská strana. Slovinský umělec Gaberi (narodil se 1959, na našem snímku vedle své plastiky vpravo) je ve své zemi znám velkolepými sochařskými realizacemi do architektury, z nichž vícedílný cyklus inspirován múzami patří k jeho nejznámějším.

(mich)

Foto pro Forum: z archívu RUK


Nedělní malíři na UK

Doc. Ing. MILAN KŘENEK, CSc.
katedra technické výchovy
a odborného vzdělávání PedF UK

Motivace: "Žiji dva životy, život malíře a učitele elektrotechniky. Je to kombinace poněkud neobvyklá. Malířství je to, co mi dává smysl života."
Oblíbení malíři: Josef Jíra, Leonardo Cremonini


Rodina (1988)
 

Altenkirche (1998)


 
Tajemství na červeném pozadí (1991)
FOTO PRO FORUM: JIŘÍ PLOYHAR