Forum V/4 - Kaleidoskop

Kaleidoskop

Univerzita Karlova je častým tématem našeho periodického tisku a my jsme z něj vybrali následující zajímavosti:

Časopis Týden v čísle 33/98 pod titulkem "Nesnesitelná lehkost studentského života" se vrací k významnému výročí - 650 let Univerzity Karlovy. V článku se píše o nových formách vysokoškolského vzdělání, o on-line nebo dokonce virtuálních univerzitách. On-line univerzit jsou ve světě stovky. V České republice však podobná hojnost zdaleka nepanuje. Zřejmě první a zatím jediný on-line vysokoškolský kurz u nás vede Jan Fikáček z Přírodovědecké fakulty UK.

MF Dnes ze dne 15. října pod titulkem "Univerzitám vadí nejednoznačnost nového zákona" hodnotí nový vysokoškolský zákon takhle: "Ačkoliv nový vysokoškolský zákon začne platit už za necelé tři měsíce, dodnes si na mnohých vysokých školách s jeho zněním lámou hlavu. Pracovníci univerzit se shodují v jednom: Zákon je špatně formulovaný, legislativci neodvedli příliš dobrou práci a na výklad je času málo."

Deník MF Dnes ze dne 14. října poukazuje na dlouhodobý problém s nedostatkem ubytovacích kapacit kolejí: "Hledat východisko z nouze se snaží UK pro své studenty, na které se nedostalo lůžko na vysokoškolských kolejích a kteří bydlí v místech vzdálených od hlavního města několik hodin cesty. Pro tři sta sedmdesát čerstvých vysokoškoláků zajistili pracovníci kolejí náhradní ubytování na přistýlkách v běžných ubytovacích prostorách, ale také například ve vyklizených kancelářích Muzea dělnického hnutí ve Veleslavíně. Dalším dvěma tisícům studentům však nemohli poradit jinak, než aby se o své bydlení a dojíždění postarali sami."

Deník Zemské noviny z 12. října pod titulkem "Za některé vysokoškoláky stát neplatil zdravotní pojištění" se zabývá problémem zdravotního pojištění vysokoškoláků: "Nepříjemné překvapení zažili v minulých týdnech někteří posluchači vysokých škol v celé České republice. Obdrželi od Všeobecné zdravotní pojišťovny oznámení, že neplatí veřejné zdravotní pojištění. To by za ně ovšem po dobu studií na vysoké škole měl platit stát. Oznamovací povinnost má podle zákona sám student, do registru jej však hlásí škola," konstatuje dále deník.

Deník Lidové noviny dne 12. října pod titulkem "Vysoké školy jsou i pro postižené studenty" zdůrazňuje, že tělesný handicap, ať už pohybový nebo smyslový, již není pro mladé lidi překážkou ve vysokoškolském studiu. Stačí si jen vybrat obor, v kterém se budou moci s ohledem na svůj zdravotní stav uplatnit. Například i lékařské fakulty přijímají studenty s postižením: "Studují tu posluchači s lehčími tělesnými postiženími, ale i jedna neslyšící dívka," sdělil LN děkan 2. lékařské fakulty UK Martin Bojar.

Deník MF - Dnes ze dne 16. října informuje o zajímavé výstavě: "Výstava rukopisů, Mistři a studenti Karlovy Univerzity ve středověku a jejich dílo v dobovém kontextu", kterou připravila k 650. výročí založení Univerzity Karlovy v Zrcadlové síni pražského Klementina Národní knihovna, mapuje proudy duchovní kultury 14. a 15. století.