Forum V/4 - Seznam rubrik

logo časopisu


Místo činu - Univerzita Karlova

Pachatelé se vrací na místo činu. Věta, kterou často používají hlavní postavy kriminálních příběhů. I mně se proháněla hlavou, přestože nejsem ani rada Vacátko, ani Perry Mason natož slečna Marplová.

Po téměř pěti letech jsem se totiž vrátil na "svou" akademickou půdu UNIVERZITY KARLOVY. Na půdu, která na mnohé působí až příliš vážně, do prostředí, které jsem znal jen z  pohledu studenta.

Všichni mí známí - a výjimky neexistují - se mě po úvodní otázce 'Co je u tebe nového?' ptají: 'A co vlastně dělá takový tiskový mluvčí?'

Tak tedy - vstřebává informace a doplňuje si znalosti, seznamuje se se spoustou nových lidí, snaží se zapamatovat si jména, telefonní linky a čísla dveří, aby nehledal v seznamech a věděl, kam jít. Někdy používá Slovník cizích slov ('O čem je ta konference s názvem Hodgkinova choroba ?'). Moderuje tiskové konference, připravuje podklady pro novináře a snaží se je přesvědčit, že právě akce na UK jsou ty, o kterých chtějí jejich čtenáři, diváci či posluchači vědět co nejvíce a kterým by měli věnovat titulní stránku či hlavní vysílací čas. Hlídá svůj diář a počítá se vším a očekává neočekávané. Protože dobře ví, že fotografové jsou pro dobrý záběr ochotni použít zakázaný zadní vchod, překročit pravidla společenského chování i využít svých loktů. S trochou lítosti rovněž pozoruje, že zástupce médií přitáhne slavný japonský zápasník sumo více než setkání diskutujících studentů o budoucnosti Evropy, přestože při troše fantazie by se i každodenní všední život univerzity dal přirovnat k zápasu opásaných bojovníků. I ona totiž usiluje každý den o udržení své prestiže, ani ona nesmí překročit bílý kruh a zklamat své příznivce. Jen k tomu nevyužívá svaly a svou hmotnost, ale vědomosti, historii a znalosti, které v sobě nesou její lidé. Ti před katedrou i ti na místech v přednáškových sálech.

Tak tohle dělá tiskový mluvčí UK... a pochopitelně ještě zvedá telefony a odpovídá na dotazy všeho druhu. Některé jsou lehce kuriózní, jiné ryze odborné. O tom však až příště. Dnes jsem vás chtěl s drobným zpožděním přivítat v novém akademickém roce a vzkázat, že jestli něco potřebujete vědět, tak se ptejte.. My - z oddělení vnějších vztahů - jsme tu pro vás.

Václav Hájek


 • Forum UK, čtrnáctideník, vydává rektorát Univerzity Karlovy.
 • Redakce: 116 36 Praha 1, Ovocný trh 5.
 • Telefon: 24491348, 24491638, fax: 24491309. E-mail: forum@cuni.cz nebo tiskovy.mluvci@cuni.cz.
 • Redakční radu řídí doc. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., prorektor UK.
 • Šéfredaktorka a vedoucí oddělení vnějších vztahů: PhDr. Michaela Zindelová.
 • Redakce: Jiří Bláha, PhDr. Karel Janků.
 • Grafická úprava tištěné podoby: Jiří Maleninský a Jiří Staněk.
 • Sekretariát: Lenka Saulichová.
 • Číslo V/4 vychází 18. 11. 1998.
 • Uzávěrka čísla 29. 10. 1998.
 • Snímky byly pořízeny fotoaparátem, který časopisu poskytla firma Olympus. Materiály se přijímají také na disketách "3,5" a systémem e - mail: forum@cuni.cz. Nevyžádané rukopisy (kromě disket) se nevracejí. Vydavatelský servis zabezpečuje T-studio, Milíčova 18, 130 00 Praha 3.
 • Redakce si vyhrazuje právo na úpravu autorských příspěvků a jejich krácení.
 • Forum Univerzity Karlovy je rozšiřováno zdarma na akademické půdě. K dispozici je také na URL=http://www.cuni.cz/forum.
 • Registrace MK ČR 7279, ISSN 1211-1724. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Praha, čj. nov 5415/95 ze dne 14. 9. 1995.