Forum V/5 - Ex libris

Karolinum
nakladatelství UK

UČEBNÍ TEXTY

DOTISKY A DALŠÍ VYDÁNÍ
podzim 1998

Cejpek, J. - Hlaváček, I. - Kneidl, P.: Dějiny knihoven a knihovnictví v českých zemích a vybrané kapitoly z obecných dějin
Publikace je rozdělena na dvě části. První zahrnuje vybrané kapitoly ze světových dějin knihoven a knihovnictví, důraz je položen na vztah období a míst k dějinám knihoven a knihovnictví v českých zemích. Druhou část tvoří souvislý přehled dějin této kulturně vzdělávací instituce v Českých zemích.

Disman, M.: Jak se vyrábí sociologická znalost. Příručka pro uživatele
Kniha je určena pro zájemce o metodologické aspekty sociologického výzkumu prováděného začátečníky. Autor se snaží o humanistický přístup k technickým aspektům výzkumu, jimž je věnována převážná část knihy. Poslední kapitola se zabývá problémy srovnávacího výzkumu.

Klener, P. a kol.: Vnitřní lékařství I.
Kardiovaskulární onemocnění

Učební text přináší klasické i nové poznatky v kardiologii a je určen studentům lékařských fakult v ČR.

Klener, P. a kol.: Vnitřní lékařství II.
Onemocnění cév. Onemocnění dýchacího ústrojí. Choroby krve. Poruchy imunity ve vnitřním lékařství. Určeno posluchačům lékařských fakult v ČR.

Kučera, M.: Pohyb a sport v prevenci a terapii
Publikace se zabývá problematikou pohybové stimulace a zejména sportu ve vztahu k patologickým a prepatologickým stavům; je určena budoucím terapeutům. Koncepce je zaměřena spíše na indikaci a kontraindikaci sportovních činností z hlediska lékaře nebo cvičitele.

Landorová, A., Košteková, V.: Peníze a banky
Učební pomůcka je úvodem do studia předmětu finance v rámci bakalářského studia posluchačů Filozofické fakulty UK v Praze.

Zvolský, P. a kol.: Obecná psychiatrie
Psychiatrie je v klasickém pojetí lékařskou vědou, která se zabývá příčinami, diagnózou a prevencí duševních chorob a poruch. Učební text podává stručnou historii oboru, zaměřuje se na jednotlivé psychiatrické disciplíny či objekty vlastního psychiatrického zkoumání jako jsou pudy, instinkty, emoce, paměť aj.

Zvolský, P. a kol.: Speciální psychiatrie
Učební text se zabývá klasifikací v psychiatrii, vychází z nové revize Mezinárodní klasifikace nemocí, která v kapitole o psychických poruchách přinesla některé zásadní změny. Pochopení a zvládnutí tohoto textu ulehčí dobrá znalost publikace Obecná psychiatrie.

Úplný a aktuální přehled nabídky Karolinum - nakladatelství Univerzity Karlovy najdete na internetové stránce www.cuni.cz/cuni/uz/nk.
Knížky si můžete objednat také prostřednictvím e-mailu (cupress@cuni.cz)


CO SE PRODÁVALO

Nejprodávanější odborné publikace

z Karolinum- nakladatelství Univerzity Karlovy

září - listopad 1998

Prodejna ERUDIO
MFF UK
Malostranské nám. 25
Praha 1

  1. L. Zahradník: Pěstujeme lineární algebru
  2. J. Segethová: Základy numerické matematiky
  3. T. Havránek : Mechanika II. (Kontinuum)
Otevřeno pondělí až pátek 9.00 - 12.00 a 12.30 - 17.00 hod., tel.:21914277, fax:57320144,e-mail:erudio@erudio.cz, http://www.erudio.cz

KNIHKUPECTVÍ FIŠER
Kaprova 22
Praha 1

  1. C.G. Jung: Osobnost a přenos. Výbor z díla. Svazek třetí, Nakl.Tomáše Janečka, Brno 1998
  2. M.L.von Franz: Psychologický výklad pohádek, Portál, Praha 1998
  3. J.le Goff: Středověká imaginace, Argo, Praha 1998
Otevřeno pondělí až pátek 9.00 - 18.00 hod., sobota 10.00 - 17.00 hod.

H U M O R

V třetím a čtvrtém čísle letošního ročníku časopisu Forum bylo na základě informací, získaných z internetového zdroje, uvedeno osm (ze šestnácti) důvodů, proč Bůh nemůže být jmenován doktorem věd (DrSc.).

Další důvody:
  1. Nepožádal etickou komisi o souhlas s experimentováním na lidech.
  2. Když se mu jeden pokus nevydařil, pokusil se zahladit stopy utopením pokusných objektů.
  3. Jedince, kteří se nechovali podle očekávání, vyřadil z pokusného souboru.
  4. Nechodil na přednášky - jenom vzkázal studentům, co si mají prostudovat.