Forum V/5 - Studentské forum

GALERIE

Jitka Hejtmanová, FSV UK


Intolerance

"Ty feministko!"dozvěděla se spolužačka poté, co vyjádřila nesouhlas s vývody spolužáka. To zlé vyštěknutí ji téměř rozplakalo. Nad kávou jsme potom diskutovaly o zajímavém lingvistickém jevu v češtině - za feministku je označována osoba ženského pohlaví, která má tu drzost mít svůj vlastní názor. Je to urážka nejhoršího kalibru, poněvadž předem vylučuje, že by se o takovou dívku mohl zajímat nějaký muž. Výrazy, které dají ženám jméno příslušnice dobytčího stáda či jisté sociální pracovnice, jsou z tohoto hlediska přívětivější. A přitom šlo jen o toleranci k mínění druhého. Její nedostatek nepřekvapí u starších, ale u vrstevníků...?! Na obranu takto postižených jsme vykoumaly jednoduchý recept - na špatně myšlenou a hloupou poznámku s úsměvem namítněte: "...Kdepak feministka, to už není v módě, ale nezávislá antifeministka, to zase jo."

Natálie Nera


Útěky

"Odejdu"
"Nedělej to."
"Já půjdu pryč."
"Nedělej to."
"Už odcházím."
"Nedělej to."
"Nechávám ti tu svoje horší já."
"Nedělej to."
"Jsi drzý, strome, komplikuješ mi život."
Jemná ruka zaťala sekeru do dřeva. "Nedělej to,"
řekl a oněměl.

Natalie Nera
FF UK


O cenu akademie

Dnes hodnotíme:
Toalety UK

Místo Hygiena Vybavení Dostatek míst
FSV ** **** **
1.LF ** ** **
PřF *** * **
PedF **** **** **
Bodování: * špatný - ***** vynikající
Příště: koleje UK

Pranýř

Na konzultace potřebuje chodit každý student. To, že si zjistíte, kdy je kýžený pedagog má, a dorazíte v onu dobu k jeho dveřím, však ještě neznamená, že jej tam zastihnete. Výsledkem bývá, že čučíte na cedulku "Konzultace XY se DNES nekonají." Pro mimopražské je to o důvod k nevoli více - kromě toho, že jedou třeba už potřetí zbytečně prvním ranním vlakem - tím spíš, že nikdo ani nepředstírá, že se o zrušení konzultací vědělo byť den napřed. Možná by bylo diplomatičtější a zároveň přesnější uvést datum...

Protože ale nejsme škarohlídi, vidíme na tomto problému i něco světlého. Když si totiž domluvíte, že na zkoušku přijdete o konzultacích a pedagog na ně ne a ne přijít, má to dvě výhody: 1. jste nuceni osvěžovat si látku každý týden, takže vaše znalosti jsou čím dál spolehlivější, 2. postupně se přestanete zkoušky bát a když se dosud zavřené dveře konečně otevřou, překvapí vás to natolik, že na trému už není čas. S kamarádkou z Polné jsme takto seriálově absolvovaly dvě zkoušky - a díky výše uvedenému napoprvé a nejhůře za dvě... Ačkoli by teď demagog mohl říct, že je rušení konzultací chvályhodné, neboť zlepšuje váš prospěch, prosíme naše vyučující: choďte na konzultace, potřebujeme je! Zároveň vynášíme příklady těch pedagogů, kteří konzultace neruší (oba významy této věty jsou na místě...) a jsou připraveni čelit našim ne/inteligentním dotazům...

Simona Racková,
FF UK