Forum V/5 - Seznam rubrik

logo časopisu


Bydlím, bydlíš, bydlíme

aneb
koleje, koleje, bába tě poleje

Problém, kde sehnat "střechu nad hlavou", trápí pomalu každého z nás. Za pár měsíců si podám ruku s Abrahámem. Bydlím v klasickém paneláku na sídlišti v Malešicích, které vyrostlo někdy začátkem sedmdesátých let. Státní byt 3+1 s lodžií ještě obývá manželka, třiadvacetiletá dcera s přítelem, syn a pudlík Alfík. Měsíčně zaplatíme za inkaso 6000 korun. Můj známý, osmadvacetiletý Pavel, je na tom ještě o něco hůř. Vlastní dekret na garsonku v činžáku (s majitelem) o velikosti 28 metrů čtverečních, do níž se, kromě jeho drahé polovičky, musí ještě vtěsnat dvě malé děti. Tento "luxus" přijde mladou rodinu měsíčně na tři tisíce korun.

Problém s bydlením trápí i tisíce studentů Univerzity Karlovy. Najít jednoduchý recept na uspokojivé řešení neexistuje. Současný kritický stav snad jde jen částečně zmírnit. Například nová místa pro ubytování se našla ve vyklizených kancelářích bývalého Muzea dělnického hnutí ve Veleslavíně. Jenže to danou situaci neřeší.

Sdělovací prostředky se v uplynulých měsících předháněly s kritikou. Barvitě, až bulvárně líčily krušné osudy jedinců, kteří musí dojíždět do školy mnoho desítek kilometrů. Nikdo z autorů se už neobtěžoval připojit radu, jak ze začarovaného kruhu ven. Skutečný trh s byty zatím neexistuje. Na horentní sumy, které žádají majitelé bytů za jejich pronájem, bývá kapsa studenta (respektive jeho rodičů) příliš hluboká.

Mnohý ze studentů, kterého se daný problém bytostně dotýká, si teď možná jen povzdechne - jak mi ten starý kmet (soudě podle fotografii) může pomoct, když to nedokázali jiní. Dobrá rada nad zlato. Zřejmě nejschůdnějším a nejrychlejším východiskem z nouze je domluva několika studentů, kteří by si pronajali garsonku nebo podobný malý byt. Ten se dá sehnat za čtyři, pět tisíc měsíčně. Další možností je shánění pronájmu na samém okraji Prahy nebo v jejím blízkém okolí, kde ceny za pronájem jsou přece jen přijatelnější.

Celkové zlepšení nepřijde zítra ani pozítří. Prvním krokem by mohl být převod kolejí a menz pod přímou správu vysokých škol, čímž by vznikl prostor pro lepší využití jejich kapacit.


Jiří Bláha


 • Forum UK, čtrnáctideník, vydává rektorát Univerzity Karlovy.
 • Redakce: 116 36 Praha 1, Ovocný trh 5.
 • Telefon 24 491 348, 24 491 619, 24 491 638, fax 24 491 309.
 • Redakční radu řídí doc. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., prorektor UK.
 • Šéfredaktorka a vedoucí oddělení vnějších vztahů : PhDr. Michaela Zindelová.
 • Redakce:Jiří Bláha, PhDr. Karel Janků.
 • Grafická úprava tištěné podoby:Jiří Maleninský a Jiří Staněk.
 • Sekretariát: Lenka Saulichová.
 • Číslo V/5 vychází 2. 12. 1998.
 • Uzávěrka čísla 11. 11. 1998.
 • Snímky byly pořízeny fotoaparátem, který časopisu poskytla firma Olympus. Materiály se přijímají také na disketách 3,5" nebo na adrese forum@cuni.cz. Nevyžádané rukopisy (kromě disket) se nevracejí.
 • Vydavatelský servis zabezpečuje T-studio, Milíčova 18, 130 00 Praha 3.
 • Redakce si vyhrazuje právo na úpravu auorských rukopisů a jejich krácení.
 • Forum Univerzity Karlovy je rozšiřováno zdarma na akademické půdě, je k dispozici také na URL=http://www.cuni.cz/forum.
 • Registrace MK ČR 7279, ISSN 1211-1724.
 • Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Praha, čj. nov 5415/95 ze dne 14. 9. 1995.