Forum V/6 - Atres et musae

O kouzlu plynojemu

Městská knihovna v Praze propůjčila své výstavní sály dalšímu velkorysému projektu. Tentokrát se jedná o rozsáhlou expozici výtvarníků Skupiny 42. Činnost skupiny formálně trvala mezi lety 1942 a 1948, vychází však už z dřívější umělecké spolupráce z let třicátých. V programu sdružení výtvarníků, teoretiků a literátů (patřil mezi ně například Josef Kainar) bylo i hledání poetiky v technickém pokroku civilizace. V svých dílech se členové sdružení nechali inspirovat prvky kubismu, futurismu i surrealismu.

Mezi nejvýraznějšími osobnostmi skupiny jsou například malíři František Gross (známý svými nesčetnými variantami lidské hlavy), František Hudeček (fascinovaný motivem nočního chodce) nebo Kamil Lhoták (se svými snivými krajinami). Vystavené obrazy, kterých tvoří převážnou část expozice, oživují fotografie Miroslava Háka či sochy Ladislava Zívra. Výstava nepomíjí ani osobité ilustrace a návrhy přebalů knih, na nichž se členové umělecké skupiny podíleli.

Po mnoha letech mají zájemci o umění příležitost setkat se s výtvarníky Skupiny 42, kteří hledali a nalézali poetiku třeba i v plynojemu na předměstí, v souhrnné expozici, a to až do ledna příštího roku.

Barbora Zindelová

Pro svůj obraz "Faidros a Sokrates čili o kráse" použil František Hudeček techniku asambláže.Britské "metalmorfózy"

Pražské Uměleckoprůmyslové muzeum zvolilo pro letošní zimní období výstavu chladného kovu. Představuje totiž svým návštěvníkům do 14. ledna 1999 britské stříbro a umělecky zpracovaný obecný kov v nejrůznějších podobách. Na 150 exponátů (zapůjčených z šesti britských muzeí i ze soukromých sbírek) přibližuje vývoj tradičního uměleckého řemesla ve Velké Británii od konce 19. století do současnosti. V původní expozici s názvem Proměny kovů jsou zastoupeny funkční i čistě umělecké předměty. Kovové příbory, konvice a vázy reprezentují rozmanité metody zpracování - od cizelování po použití počítačového designu.

Umprum nabízí navíc koutek pro děti či tvůrčí dospělé, kde si mohou sami vyzkoušet "metalmorfózy" z alobalu...

(bzi)

Christopher Dresser: Konvice na čaj, postříbřený kov, ebenové dřevo, 1880Nedělní malíři na Univerzitě Karlově

(tentokrát)

JINAK

V posledním čísle časopisu Forum v letošním roce trochu vybočíme z "estetického kánonu" této stránky a ukážeme, že někteří nedělní malíři na Univerzitě Karlově se nevěnují jen malování "klasických" obrazů, ale své výtvarné sklony a nápady projevují i jinak...

RNDr. A. Balvínová, PřF UK: Basa (1998)

Doc. J. Koťa, FF UK: Svačina (1998)


Doc. J. Koťa, FF UK: Na výletě (1998)

Doc. V. Vondrejs, PřF UK: Manekýn (1998)


FOTO: JIŘÍ PLOYHAR