Forum V/6 - Ex libris

Karolinum
nakladatelství UK

UČEBNÍ TEXTY - podzim 1998


CO SE PRODÁVALO

Nejprodávanější publikace

listopad 1998

z Karolina - nakladatelství Univerzity Karlovy

 1. K. Durman: Útěk od praporů. Kreml a krize impéria 1964 -1991
 2. P. Bourdieu: Teorie jednání
 3. T. Cahlík: Makroekonomie

Reprezentační prodejna
Karolinum - nakladatelství Univerzity Karlovy
Celetná 18
Praha 1

Otevřeno pondělí až pátek 9.00 - 18.00 hod., sobota a neděle 10,00 - 16,00 hod., tel.: (02)24491 448-9.
Různé druhy slev.

Knihkupectví
FIŠER-FF UK

 1. C.Hagege: Člověk a řeč
 2. K novověkým sociálním dějinám českých zemí II.
  Z dob rakouských a předlitavských 1848-1918 (ed. Z. Kárník)
 3. Z. Palková: Fonetika a fonologie češtiny

nám. Jana Palacha 2
Praha 1

Otevřeno pondělí až pátek 9.00 - 16.00 hod., tel.: (02)2319516.
Studentům ke poskytována 10 % sleva.

H U M O R

V předcházejících číslech časopisu Forum bylo na základě informací, získaných z internetového zdroje, uvedeno již dvanáct (ze šestnácti) důvodů, proč Bůh nemůže být jmenován doktorem věd (DrSc.).

Dnes přinášíme poslední čtyři důvody.

 1. Nechal za sebe učit svého syna.
 2. První dva studenty vyhodil, protože se něco naučili.
 3. I když má jen 10 požadavků, většina studentů v praktickém testu propadne.
 4. Konzultace poskytuje jen velmi zřídka, a to ještě na vrcholku hory.

WWW KNIHOVNA

Časopis FORUM doporučuje nalistovat v 
 1. http://www.fi.muni.cz/sisyfos
  internetové stránky Sdružení Sisyfos
 2. http://icosym-nt.cvut.cz/dyn/
  internetové stránky o internetovém vzdělávání
 3. http://www.csudh.edu/dominguezonline
  internetové stránky americké virtuální univerzity

Malá recenze Marie Štemberkové

John Stuart Mill, Kapitoly o socialismu

Editor a autor předmluvy Theodor Syllaba. Praha, FF UK - Ústav politologie 1998, 106 s.

Britský filozof a ekonom John Stuart Mill (1806 - 1873) je znám především svými knihami O svobodě, Úvahy o vládě ústavní a Základy politologie. Ze zamýšlené monografie O socialismu stihl napsat čtyři kapitoly. Před čtyřiceti lety je přeložil do češtiny nynější profesor politologie na FF UK Theodor Syllaba pro svůj seminář o novodobých politických teoriích. V jubilejním roce naší almae matris se jeho překlad dostává do rukou širší veřejnosti.

J. S. Mill, ač liberál, nepovažoval soukromé vlastnictví za posvátnou hodnotu, nýbrž dokazoval jeho proměny v dějinách. Teorie socialistů neodbýval posměchem, poněvadž chápal, že hmotná situace pracujících vrstev se v překotně se industrializující společnosti musí řešit. Trpělivě, bez emocí vyvracel jednotlivé body socialistických projektů a odhaloval jejich vady i skrytá nebezpečí. Dnes se můžeme jeho předvídavosti obdivovat a dobrý editorský počin prof. T. Syllaby jen přivítat.

Marie Štemberková
Ústav dějin UK