Forum V/7 - Ex libris

CO SE PRODÁVALO

Nejprodávanější publikace
z Karolina - nakladatelství Univerzity Karlovy

prosinec 1998

Reprezentační prodejna
Karolinum - nakladatelství Univerzity Karlovy
Celetná 18, Praha 1
  1. M. Horyna: J. B. Santini - Aichel: Život a dílo
  2. J. Kejř: Vznik městského zřízení v českých zemích
  3. K. Durman: Útěk od praporů. Kreml a krize impéria 1964 - 1991
Otevřeno pondělí až pátek 9.00 - 18.00 hod., sobota a neděle 10.00 - 16.00 hod., tel. 24491 448-9. Různé druhy slev.
Knihkupectví
FIŠER
Kaprova 22, Praha 1
  1. J. Kuklík: Londýnský exil a obnova československého státu 1938 - 1954
  2. M. Horyna: J. B. Santini - Aichel: Život a dílo
  3. J. Kejř: Vznik městského zřízení v českých zemích
Otevřeno pondělí až pátek 9.00 hod a 18.00 hod., sobota 10.00 hod - 17.00 hod. Studentské slevy.
Knihkupectví
FIŠER-FF UK
nám. Jana Palacha 2, Praha 1
  1. K. Durman: Útěk od praporů. Kreml a krize impéria 1964 - 1991.
  2. M. Horyna: J. B. Santini - Aichel: Život a dílo
  3. J. Kejř: Vznik městského zřízení v českých zemích
Otevřeno pondělí až pátek 9.00 - 16.00 hod., tel.:2319 516. Studentům je poskytována 10% sleva. Příště: nejprodávanější publikace z nakladatelství Karolinum Karolina v Knihkupectví UK v Celetné ulici a v knihkupectvích Fišer v lednu a únoru 1999
V prosinci 1998 - jak ukazuje žebříček nejprodávanějších knih Nakladateství Karolinum - je na předních místech vždy uvedena publikace JUDr. Jana Kuklíka, vedoucího kanceláře rektora UK a odborného asistenta katedry právních dějin PF UK, Londýnský exil a obnova československého státu 1838 - 1945.
Na našem snímku je Kuklíkova kniha ve společnosti s knížkou sice jiného žánru, ale jejím autorem je také profesor Univerzity Karlovy, a to Jan Klíma z Matematicko-fyzikální fakulty.

Vybrané novinky - jaro 1999