Forum V/7 - Historia Universitatis

Člověk prostě musí bojovat proti zlu

Univerzita Karlova si připomněla 30. výročí úmrtí Jana Palacha

Jan Palach
REPROFORO: Příloha LN

Univerzita Karlova, která v lednu 1969 hrála nejvýznamnější roli v tehdejší politicky vzrušené době, k níž její student Jan Palach a jeho hrdinská oběť upoutaly pozornost téměř celého světa, si připomněla třicetileté výročí Palachova sebeobětování několika vzpomínkovými akcemi.

Dne 15. ledna 1999 v dopoledních hodinách položili květiny u posmrtné masky Jana Palacha, umístěné na hlavní budově FF UK, zástupci Studentské rady FF UK Libuše Kroupová a Petr Koura, děkan FF UK doc. František Vrhel a její proděkan prof. Jan Kuklík. Delegace Filozofické fakulty spolu se zástupci vedení Univerzity Karlovy prof. Petrem Čepkem, prorektorem UK a Ing. Josefem Kubíčkem, kvestorem UK, položila poté věnec u sochy sv. Václava na Václavském náměstí, poblíž místa, kde se Jan Palach upálil.

Dne 16. ledna 1999 se do Palachova rodiště, Všetat, sjeli představitelé českého politického života v čele s prezidentem republiky Václavem Havlem. Ten na všetatské základní škole odhalil Palachovu bustu a na místním hřbitově u Palachova pomníku hovořil o duchovním významu činu Jana Palacha. Na všetatském hřbitově promluvil i prorektor Univerzity Karlovy prof. Petr Čepek, který zdůraznil, že Palach přes své mládí pochopil význam obecných etických hodnot. "Jde o čin mladého člověka, který dospěl k závěru, že naše společnost jde tak kritickým směrem, že si zaslouží osobní oběť." U příležitosti pietního aktu ve Všetatech jmenoval předseda Společnosti přátel Jana Palacha Václav Zeman rektora UK prof. Karla Malého jejím čestným členem.

Dne 18. ledna 1999 se k uctění památky Jana Palacha konalo setkání studentů a pedagogů FF UK. Při této příležitosti byla udělena Cena Jana Palacha za nejlepší diplomovou práci. Prestižní fakultní cenu, každoročně udělovanou děkanem Filozofické fakulty, převzala z  jeho rukou absolventka FF Mgr. Jana Gruberová za práci o vzájemné komunikaci smíšených česko-italských manželství. Při slavnostním předávání ceny připomněl dramatické chvíle na Filozofické fakultě před 30 lety tehdejší proděkan prof. František Černý, který v době sebeupálení Jana Palacha zastupoval děkana.

Dne 19. ledna 1999 (v den Palachova úmrtí) se v kostele sv. Tomáše na Malé Straně uskutečnila ekumenická bohoslužba, kterou provedli prof. Jakub S. Trojan, proděkan ETF UK, který Jana Palacha před třiceti lety na olšanském hřbitově pochovával a prof. Tomáš Halík, rektor kostela sv. Salvátora, jenž svého času tajně přenášel posmrtnou Palachovu masku na zádušní mši do zdejšího kostela. Po bohoslužbě besedovali oba duchovní, učitelé UK, s četnými účastníky o Janu Palachovi až dlouho do večerních hodin.

Dne 25. ledna 1999 si třicáté výročí smrti Jana Palacha připomněli studenti Univerzity Karlovy tichým pochodem vnitřní Prahou. Průvod vyšel v podvečerních hodinách z náměstí Jana Palacha, směřoval ke Karolinu a odtud na Václavské náměstí. Pochod zorganizovala Studentská rada Filozofické fakulty UK, jejíž představitelé u Palachova pomníčku poblíž sochy sv. Václava položili květiny a zapálili svíčky. Asi dvě stovky přítomných studentů zde zazpívali státní hymnu.

K výročí smrti studenta Jana Palacha byla v prostorách FF UK instalována výstavka dokumentů, vztahujících se k jeho působení na této fakultě.

Ve dnech 30. výročí Palachova úmrtí se v českých i zahraničních masmédiích objevilo o Janu Palachovi mnoho článků, vzpomínek a úvah. Znovu byly publikovány dobové dokumenty, texty, básně a provolání, které bezprostředně po Palachově smrti vyšly například v časopise Listy (od K. Sidona, J. Seiferta, Vl. Karfíka, K. Šiktance, J. Šotoly) nebo v tehdejším velmi čteném univerzitním čtrnáctideníku Univerzita Karlova. Znovu se nastolila otázka po smyslu dobrovolné smrti Jana Palacha, byly uváděny výsledky anket, z nichž vyplývalo časté zjištění, že řada dnešních studentů vůbec netuší, kdo Jan Palach byl. "Je velmi důležité, aby v každém národě, v jeho dějinách, existoval někdo jako Jan Palach, aby byl po ruce, když je zle..." napsal novinář M. Fendrych v týdeníku Reflex a vyjádřil pocit těch, kteří si v letošním roce připomněli "jasný plamen, jenž zazářil".

Seriózní vědecké zhodnocení života a oběti studenta Univerzity Karlovy Jana Palacha ovšem dosud stále neexistuje. Bylo by dobré, kdyby ho napsal někdo, kdo působí na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, aby tak vyšlo z fakulty, s jejímž jménem bude navždy spojován i čin Jana Palacha, kterým bojoval proti zlu a hájil pravdu...

Karel Janků

Jan Palach začal studovat na Vysoké škole ekonomické a index s jejím razítkem vlastnil i poté, co se mu po dvou letech podařilo přestoupit na Filozofickou fakultu UK a uskutečnit svou původní představu - studovat historii.
FOTO PRO FORUM: Jiří Ployhar

Poslední rozloučení na Univerzitě Karlově proběhlo v Karolinu. Hlavní projev měl tehdejší rektor UK prof. Oldřich Starý.

FOTO PRO FORUM: REPROFOTO ČTK


Vedle Palachových nejbližších šel ve smutečním průvodu Prahou i Jakub S. Trojan (druhý zprava), dnes proděkan ETF UK, který Jana Palacha na Olšanském hřbitově pohřbíval.
FOTO PRO FORUM: Archiv dějin UK

Ještě několik týdnů po Palachově pohřbu připomínalo jeho čin květinami denně zaplňované okolí sochy sv. Václava.

FOTO PRO FORUM: Miloš Šindelář

Kytici červených a bílých karafiátů ovázaných trikolórou vynášejí k Palachově posmrtné masce studenti FF UK L. Kroupová a P. Koura. Vlevo předseda AS FF UK PhDr. Zdeněk Štěpánek.
FOTO FORUM: Lenka Saulichová

Delegace FF UK a zástupci vedení UK položili věnce také na Václavském náměstí u sochy sv. Václava.

FOTO PRO FORUM: Dita Pírková

Cenu Jana Palacha získala v letošním roce Mgr. Jana Gruberová.
FOTO FORUM: Lenka Saulichová

Katolický kněz T. Halík a evangelický farář J. S. Trojan provedli ekumenickou bohoslužbu v malostranském kostele sv. Tomáše.

FOTO PRO FORUM: Miloš Šindelář

Památku Jana Palacha uctili studenti také večerním pochodem Prahou. Začal u hlavní budovy Filozofické fakulty, prošel kolem Karolina (foto) a skončil u Palachova pomníčku, poblíž sochy sv. Václava (foto).
FOTO PRO FORUM: ARCHIV RUK

Palachovu památku vzpomněli někteří studenti také u jeho hrobu na Olšanských hřbitovech..
FOTO PRO FORUM: Miloš Šindelář

Některé dokumenty ze života Jana Palacha přinesla výstava, která byla umístěna v hlavní budově Filozofické fakulty. Mezi nimi bylo například i později velmi ceněné vydání časopisu Květy z ledna 1969.

FOTO FORUM: Lenka Saulichová