Forum V/7 - Infoforum

Středisko českých studií a Europalia '98

Prestižní kulturní festival Europalia se koná v Belgii v pravidelných intervalech od roku 1969. Název významné akce vnikl spojením slova Europe a Opalia (románský svátek oslavující hojnost úrody). Festival představuje komplexním způsobem kulturu pozvané země. První se stala slunná Itálie. Pro rok 1998 byla prezentací na Europalii poctěna Česká republika, v premiéře z reformovaných zemí střední a východní Evropy. V Bruselu i na dalších místech od poloviny listopadu 1998 do 17. ledna 1999 měli návštěvníci festivalu možnost seznámit se s celou řadou výstav, navštívit množství koncertů klasické i současné hudby, filmová a divadelní představení, v nichž účinkovali přední čeští umělci.

Do aktivit Europalie se aktivně zapojilo i bruselské Středisko českých studií, působící na tamní Svobodné univerzitě. Všechny akce přispěly k pozitivní prezentaci české, moravské a slezské kultury v zahraničí.

PhDr. Milan Hrdlička, CSc.,
FF UK


Poznámka redakce: Přes kladné hodnocení české účasti na festivalu by bylo velkou chybou nevidět vady na kráse. Velvyslankyně v Belgii Kateřina Lukešová na konto festivalu uvedla, že "Europalia neměla žádnou ujasněnou koncepci". Podle jejích slov mělo být předem jasně definováno, co chceme takovou akcí říci a čeho hodláme dosáhnout. Jestliže Europalia `98 (jednou z jejích posledních akcí projektu se stala výstava Česká secese) skončila pro ČR kulturním i politickým úspěchem, podařilo se to jen díky tomu, že na poslední chvíli byly zažehnány zmatky kolem jejího financování. Výstavy, koncerty a další akce se tak přece jen uskutečnily podle plánu.


Cena pro pořad K integraci přes legraci

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany udělil tvůrcům pořadu K integraci přes legraci III. cenu za publicistické dílo, popularizující problematiku zdravotního postižení v kategorii televizních pořadů.

Obsahem pořadu je setkání studentů se zdravotním postižením, jejich přátel a doprovodů v rámci Rektorského dne v květnu 1998, pohled do jejich soukromí a studijního prostředí.

V pořadu vystupují Pavla Valníčková - Francová (absolventka FF UK), Petra Ostatková (PedF UK), Jana Hoffmanová (FEL ČVUT), Luboš Šimovec (FTVS, obor tělesná a pracovní výchova pro zdravotně postižené). Některé záběry byly natočeny na fakultách, v Karolinu a v Informačně-poradenském centru UK. Záměrem autorů pořadu bylo zachytit studijní atmosféru a problémy, upozornit na to, že je vhodné rozvíjet ducha a tělo i u jedinců se zdravotním postižením. Komise zdůvodnila své rozhodnutí tím, že jde o pravdivé a neokázalé zobrazení skutečnosti, zvláště pak ocenila přínos UK a FTVS k integračním tendencím, které přesahují univerzitní půdu. Autorský kolektiv vytvořili: námět - J. Potměšil (FTVS), scénář a režie O. Strusková, kamera V. Vlček (oba ČT).

doc. Jaroslav Potměšil, CSc.
FTVS UK


Optime meritus

Dne 18. listopadu 1998 na Evangelické teologické fakultě Rýnské univerzity Bedřicha Viléma v Bonnu zazněla známá formule čestných promocí optime meritus také v souvislosti s děkanem Evangelické teologické fakulty UK prof. ThDr. Petrem Pokorným, DrSc., kterému byl toho dne bonnskou univerzitou udělen titul doktor honoris causa. Čím vším je prof. P. Pokorný optime meritus zaznělo v laudatiu: překračováním rozdělené Evropy svou prací odbornou, znamenitostí svého podílu při rozvoji novozákonní vědy, šíří práce v biblickém překladatelství a v neposlední řadě i péčí o rozvoj vztahů mezi Evangelickou teologickou fakultou v Praze a Bonnu. Spolu s prof. Petrem Pokorným, který v rámci slavnostního aktu vystoupil s přednáškou na téma Postmodernes Ostern in Neuen Testament, obdržel titul dr. h.c. také významný starozákonník z oxfordské univerzity prof. John Barton.

(etf)


Centrum biblických studií

Dne 14. prosince 1998 byla v prostorách UK podepsána smlouva, na jejímž základě vzniklo Centrum biblických studií (dále CBS) jako sdružené pracoviště Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy. Smlouvu podepsali rektor UK prof. Karel Malý, (za prezidenta AV ČR prof. Rudolfa Zahradníka) Dr. Vilém Herold a zástupci obou pracovišť, která se ke zřízení nového centra spojila - tj. za Ústav klasických studií AV ČR ředitel Dr. Martin Svatoš a za Evangelickou teologickou fakultu UK její děkan prof. Petr Pokorný.

CBS si za svůj bezprostřední úkol vzalo výchovu doktorandů, badatelskou práci a překlady starověkých textů potřebných k výkladu Bible a jejího působení v dějinách. Tím bude CBS sloužit i širší akademické veřejnosti. Vznik nového pracoviště je v naší zemi významnou událostí už proto, že je prvním vstupem biblistiky na půdu Akademie věd ČR od konce 2. světové války. Slavnostní zahájení CBS se připravuje v březnu tohoto roku.

prof. Petr Pokorný,
děkan ETF UK

PhDr. Vilém Herold a rektor UK prof. K. Malý a při podpisu smlouvy
Foto Forum: Lenka Saulichová


Ceny Nadace prof. Matějčka

Dne 17. prosince 1998 byly v Zelené posluchárně v Celetné ulici předány Ceny Nadace prof. Matějčka za rok 1998. Katedra psychologie FF UK již potřetí vyhodnotila v rámci této soutěže nejlepší diplomové práce z oboru dětské psychologie, a to ty, které byly odevzdány v roce 1998. Tajemnice Nadace prof. Matějčka PhDr. Lenka Šulová, CSc., která současně - jako členka komise - diplomové práce hodnotila, prohlásila, že počet i kvalita předložených prací byla vyšší než v předchozích ročnících soutěže a rozhodování o laureátech obtížnější. Po vystoupení doc. Soni Hermochové, CSc., proděkanky FF UK, bylo vyhlášeno pět vítězných prací a finanční částka určená na ceny rozdělena mezi: Mgr. Štefana Bartanusze za práci Problematika dětského bilingvismu, Mgr. Jaroslavu Ševčíkovou za práci Psychosociální situace zdravých sourozenců postižených dětí, Mgr. Sylvii Rydvalovou za práci Sebepojetí dětí u adolescentů s těleným postiýením v závislosti na míře integrace, Mgr. Markétu Elblovou za práci Psychologické aspekty procesu přijetí ortézy (korzetu) u skolioticky nemocných dětí a dospívajících a Mgr. Tomáše Vašáka za práci Program pro práci se skupinou dětí s poruchami chování.

Karel Janků

FOTO FORUM: LENKA SAULICHOVÁ
Doc. PhDr. Soňa Hermochová, CSc., proděkanka FF UK, PhDr. Lenka Šulová, CSc., z katedry psychologie FF UK a Mgr. Tomáš Vašák při udílení Ceny Nadace prof. Matějčka

Skifař akademikem roku

Třiadvacetiletý veslař Dukly Praha a student 4. ročníku FTVS UK Michal Vabroušek (trenér Jaroslav Starosta) byl vyhlášen nejlepším univerzitním sportovcem uplynulého roku. V roce 1998 se stal akademickým mistrem světa. V Záhřebu vyhrál závod skifařů lehkých vah a pro akademické veslování vybojoval historicky první zlatou medaili. Kromě toho na loňském světovém šampionátu v Kolíně nad Rýnem se stal vícemistrem světa.

Můžete pro naše čtenáře upřesnit jaký obor studujete?
"Studuji tělovýchovu a sport, obor trenérství. Zatím mám dvě nebo tři dvojky, jinak samé jedničky. Zatím z mé strany vládne spokojenost."

Máte své oblíbené a neoblíbené předměty?
"Nejbližší je mi fyziologie a anatomie. Zde se dozvídám věci, které se v životě hodí. Vyloženě neoblíbené předměty nemám, ale například čistě teoretické věci mi moc nevoní."

Je těžké skloubit vrcholový sport se studiem vysoké školy?
"Jestliže jde o dálkové studium tak s malými ústupky na obou stranách ano. Někdy musím slevit z pravidelného tréninku, jindy maličko ošidím učení."

Do jaké míry se Vám podařilo naplnit klukovské sny?
"Když mi bylo deset dvanáct let, chtěl jsem jít do pražské Dukly, pak startovat na MS, získat medaili. Tohle všechno se mi už splnilo. Jediné, kde jsem dosud neuspěl, byla olympiáda. Na OH v Atlantě jsme na dvojskifu s Michálkem skončili až na 13. místě, což byl hodně špatný výsledek."

Popište ve stručnosti Váš všední den...
"Když nemám školu, vstávám před sedmou. Posnídám kaši s rozinkami nebo něco rychle stravitelného. Pak pospíchám do loděnice na Císařskou louku. Dopoledne absolvuji dvě tréninkové fáze (posilovna, běh, trenažér) po 60 - 75 minutách. Pak v mám loděnici oběd, po něm odpočívám a odpoledne mě čeká ještě jedna fáze. Domů odcházím kolem čtvrté. Doma se věnuji škole, upřesňuju tréninkové plány a také trochu >fušuju< své dívce Lence do domácnosti."

Jak hlouho hodláte závodit?
"Pokud vydrží zdraví, chtěl bych vydržet do olympiády v Aténách, která bude za pět let. Zda se mi podaří vybojovat i start na OH v Sydney v příštím roce, kde lehké váhy pojedou jenom dvojskif, je zatím ve hvězdách. Rozhodně se o to chci pokusit."

Jiří Bláha

Výsledky ankety o
Nejúspěšnějšího akademického reprezentanta za rok 1998

1. Michal Vabroušek (FTVS UK) veslování 373 bodů
2. Pavel Hottmar - Jan Souček (FTVS UK) kanoistika 294 bodů
3. Renata Berková (FaF HK.) triatlon 192 bodů

Světové lékařské hry

Světové lékařské hry jsou sportovním kláním lékařů, farmaceutů, stomatologů, veterinářů, fyziatrů a studentů posledních ročníků těchto oborů. Konají se každý rok na přelomu června a července v různých částech světa. V průměru se her zúčastní na 2500 sportovců, kteří soutěží téměř ve třiceti disciplinách. Během setkání se také konají různé semináře, kulturní a společenské akce.

Loňského ročníku se historicky poprvé také zúčastnila česká výprava 2. LK UK (hlavně díky podpoře děkana Martina Bojara a několika sponzorů). Domů se vrátila s dvěma medailemi (stolní tenis, běh). V současné době se fakulta aktivně připravuje na účast na jubilejním 20. ročníku WGMG v Saint Tropez. V této souvislosti oslovujeme všechny čtenáře a firmy časopisu UK Forum s prosbou o sponzorský dar, neboť na financích je náš start nejvíce závislý. Pokud byste Vy nebo Vaše firma byli ochotni pomoci reprezentovat nejen naši fakultu, ale tím i univerzitu a potažmo Českou republiku, obraťte se prosím na níže uvedený kontakt. Více informací lze také získat na adrese: www.medigames.com.

Kontakt:
Martin Hložánek (student 6. ročníku)
Makovského 1333/28
163 00 Praha 6 - Řepy
tel.: 302 49 36
e-mail:martin.hlozanek@post.cz
Lze psát i na adresu fakulty:
2. LF UK
V Úvalu 84
Praha 5 - Motol
fax: 2443 5820