Forum V/7 - Jubilea

Časopis Forum připomíná významná březnová jubilea.

Gratulujeme, docenti a profesoři!

50 let
26. 3. doc. RNDr. Martin Šolc, CSc. (MFF)
31. 3. doc. MUDr. Ladislav Jarolím, CSc. (1. LF)
55 let
23. 3. doc. PhDr. Věra Poláčková, CSc. (FF)
25. 3. prof. PhDr. Pavel Slepička, DrSc. (FTVS)
60 let
3. 3. doc. JUDr. Petr Hlavsa, CSc. (PF)
7. 3. prof. RNDr. Jiří Anděl, DrSc. (MFF)
9. 3. doc. JUDr. Petr Tröster, CSc. (PF)
24. 3. doc. PhDr. Jaromír Černý, CSc. (FF)
24. 3. doc. PhDr. Vladimír Smetáček, CSc. (PedF)
27. 3. doc. RNDr. Ingrid Tichá, CSc. (PřF)
65 let
10. 3. prof. PhDr. Alexandr Stich, CSc. (FF)
12. 3. prof. MUDr. Jiří Kvasnička, CSc. (LF HK)
12. 3. doc. RNDr. Josef Nedvídek, CSc. (PřF)
13. 3. doc. MUDr. Jiří Sedláček, CSc. (LF HK)
16. 3. prof. RNDr. Věra Trnková, DrSc. (MFF)
17. 3. doc. PhDr. Jiří Štikar, CSc. (FF)
19. 3. doc. RNDr. Jaroslav Kulda, CSc. (PřF)
21. 3. doc. RNDr. Jiří Jarník, CSc. (PedF)
29. 3. doc. PhDr. Alexandr Tuček, CSc. (PedF)
30. 3. prof. MUDr. Stanislav Tůma, CSc. (2. LF)
70 let
20. 3. prof. PhDr. Jaroslava Pešková, CSc. (PedF)

Motolský oslavenec

Dne 28. ledna 1929 se v Liberci narodil Jaroslav Masopust vynikající vysokoškolský učitel a vědecký pracovník v oboru klinické biochemie a patobiochemie. Maturoval v roce 1948 v Děčíně. Medicínu studoval na LF UK v Hradci Králové, kde od roku 1950 pracoval jako asistent v Ústavu pro lékařskou chemii. Studium dokončil v roce 1953 na LF v Plzni a na podzim téhož roku v Karolinu promoval.

Lékařské fakultě v Plzni zůstal věrný ještě tři roky, poté ale začíná působit na jeho profesní osud magické číslo sedm: v roce 1957 úspěšně složil atestaci z laboratorních vyšetřovacích metod, v roce 1967 se stal docentem na Fakultě dětského lékařství UK, v roce 1987 byl jmenován profesorem pro obor klinická biochemie. Od roku 1961 byl vedoucím oddělení klinické biochemie Dětské fakultní nemocnice a Fakultní nemocnice v Motole a přednostou Ústavu klinické biochemie a patobiochemie 2. LF UK, který založil a vybudoval. Roli pedagoga a vědeckého pracovníka splnil prof. MUDr. Jaroslav Masopust, DrSc. vrchovatě. Z jeho bohaté bibliografie uvádím alespoň tři vědecké práce: Sérové bílkoviny u dětí za vývoje a v průběhu nemoci, Fyziologie a patologie fetoproteinu a dvoudílná Klinická biochemie - požadování a hodnocení biochemických vyšetření. Čerstvý sedmdesátník profesor Masopust je zosobněním tvůrčí činnosti, svobodomyslnosti, nezávislosti a velkorysosti. Jeho intelekt je obohacen "mentální dalekozrakostí" - vizionářskou triádou uplatnění biochemických automatických analyzátorů, počítačů a počítačových sítí a molekulární DNA diagnostiky. O DNA diagnostice s nadšením hovoří jako o metodě třetího tisíciletí. Neradi bychom se zmiňovali jen o jeho výtečných kvalitách profesních, neboť i svůj volný čas a dobu odpočinku tráví velmi příjemným způsobem. Je proslaven jako výborný a neunavitelný tanečník, znalec umění, ctitel žen, milovník cestování. (vždy věrně doprovázen svou paní). Zdá se, že jeho osobnost je prototypem člověka budoucnosti - svobodného, velkorysého, vidoucího dál než většina ostatních, svým sněním posouvajícího náš obzor.

Doc. MUDr. Richard Průša, CSc.
přednosta ÚKBP 2. LF UK a FN Motol

FOTO PRO FORUM: Z ARCHIVU AUTORA