Forum V/7 - SAP UK
Dne 6. dubna 1999 se v Malé aule Karolina v 16.00 hod. uskuteční
9. valná hromada spojená s volbou nových orgánů Spolku Carolinum.
Nezapomeňte přijít!
KONTAKTNÍ ADRESA:
AROLINUM - SAP UK
Ovocný trh 3
116 36 Praha 1
(sekretariát Mgr. J.Vopravilová)
tel.: +420/2/24491 326, +420/2/24491 325
fax: +420/2/26 38 71
e-mail: sapuk@ruk.cuni.cz
URL: http://www.cuni.cz/cuni/ruk/sap

(Spolkovou přílohu připravili
J. Vopravilová, M. Svatoš a K. Janků)


LETEM SPOLKOVÝM SVĚTEM


KALENDÁRIUM 1999
aneb
Kdy se opět setkáme ?

27. - 28. březen Den otevřených dveří
6. duben
(16.00 hod.)
Malá aula Karolina
VALNÁ HROMADA
6. duben
(19.00 hod.)
Velká aula Karolina
KONCERT - houslový recital
Jaroslava Svěceného
červen ZAHRADNÍ SLAVNOST
ve Valdštejnské zahradě

Tradiční setkání u příležitosti ukončení akademického školního roku vedení UK, vedení fakult, zástupců AS a studentů.
říjen kostel sv. Šimona a Judy
Slavnostní koncert
k 150. výročí úmrtí F. Chopina
26. prosinec Svatoštěpánské setkání
Přesný čas, úplný program i místo konání akcí budou členům spolku sděleny pozvánkou.

Spolek má novou medaili

Od počátku tohoto roku se rozrostl sortiment upomínkových předmětů Spolku Carolinu o další artefakt - pamětní medaili. Autoři prof. Jaroslav Hradecký a Jindřich Hradecký zpodobnili na její líci nejstarší pečetidlo pražské univerzity z pol. 14. století, s králem Karlem IV., který předává zakládací listinu univerzity do rukou patrona České země sv. Václava (na snímku vlevo). Na rubu medaile (vpravo) je zobrazeno logo Spolku absolventů a přátel Univerzity Karlovy (gotické C) s nápisem Carolinum a opis SPOLEK ABSOLVENTU A PŘÁTEL UNIVERZITY KARLOVY. Medaile z postříbřené slitiny byla vyrobena Jindřichem Hradeckým v Jablonci nad Nisou v počtu 500 kusů a stojí 240 Kč.

FOTO: REPROFOTO FORUM


Vládla spokojenost

Tak lze hodnotit poslední loňskou akci Spolku Carolinum - tradiční Svatoštěpánské setkání - neboť musíme konstatovat, že se 26. prosinec 1998 Spolku absolventů a přátel Univerzity Karlovy skutečně vydařil. Jeho členové měli možnost - dík iniciativě výboru a především předsedovi jeho společenské sekce Ing. Josefu Svobodovi - podívat se do míst, kam se "normální" člověk dostane jen málokdy: cílem Svatoštěpánského setkání byl Senát ČR ve Valdštejnském paláci, především prohlídka jeho nově zrekonstruované části, tzv. konírny, kde se odehrávají senátní jednání. Před vchodem do honosného Valdštejnského paláce na Malé Straně se dlouho před stanovenou hodinou odpoledního srazu vytvořil zástup více než čtyř set nedočkavých zájemců. Nakonec se na všechny dostalo a zásluhou dobré organizace a vstřícnosti personálu Senátu proběhla prohlídka tak, že všichni odcházeli obohaceni o poznání prostředí, ve kterém se mnohdy rozhoduje o věcech, ovlivňujících náš každodenní život. (Spolek si ze setkání pořídil vlastní videozáznam. Vznikl první přírůstek do videotéky - neboť napříště se tak bude dít u každé významnější spolkové akce.) Za to, že bylo možné pěkně strávit svatoštěpánské odpoledne patří poděkování Ing. Pavlu Pelantovi, řediteli Kanceláře Senátu ČR (na základě jeho laskavého souhlasu se prohlídka vůbec mohla uskutečnit), stejně jako Mgr. L. Beránkové, organizační pracovnici Senátu a průvodkyním z Pražské informační služby J. Náprstkové a B. Švejnohové. Plánuje se, že setkání o příštích Vánocích bude také na velmi atraktivním místě, ale zatím nic neprozradíme, abychom to nezakřikli....

Celkový pohled do jednacího sálu Senátu ČR, tzv. konírny, kde členové Spolku absolventů a přátel UK pozorně vyslechli zajímavé vyprávění o pohnutém osudu hraběte Valdštejna i jeho pražského sídla.
FOTO SAP UK: Karel Janků


Předchozí spolkové přílohy:
listopad 1998 (Forum V č. 4)
říjen 1998 (Forum V č. 2)
květen 1998 (Forum IV č. 11)
duben 1998 (Forum IV č. 8-9)
únor 1998 (Forum IV č. 6)
prosinec 1997 (Forum IV č. 5)
říjen 1997 (Forum IV č. 3)
září 1997 (Forum IV č. 1)
červen 1997 (Forum III č. 12)
květen 1997 (Forum III č. 11)
duben 1997 (Forum III č. 9)
prosinec 1996 (Forum III č. 6)
říjen 1996 (Forum III č. 2)