Forum V/8 - 650 let

Kulaté jubileum ETF

V rámci závěrečných oslav 650. výročí založení UK se dne 30. března 1999 ve Velké aule Karolina bude konat slavnostní zasedání akademické obce a zaměstnanců Evangelické teologické fakulty UK, která v tomto roce slaví 80. výročí svého založení. ETF, součást Univerzity Karlovy, navazujíc na Husovu československou evangelickou fakultu bohosloveckou (1919), od roku 1950 Komenského evangelickou bohosloveckou fakultu, si klade za cíl pěstovat vědu evangelického bohosloví.

Za poměrně krátkou dobu své existence si fakulta získala dobrou pověst po stránce pedagogické i vědecké. Její absolventi působili a působí v církevní službě, v sociální oblasti, ve státní správě i v politice. Patří mezi významné odborníky zejména v oblastech, kterým je na fakultě věnována zvláštní pozornost - v biblických oborech, v dějinách české reformace, v ekumenismu, v teologické a filozofické reflexi.

V rámci slavnosti bude odměněno medailí J. A. Komenského několik významných osobností.

Mgr. Petr Brodský
tajemník ETF UK