Forum V/8 - Artes et musae

Praha s prestižní titulem

Bujaré vítání roku 2000 v pražských ulicích odstartuje celoroční slávu. Rada ministrů kultury Evropské unie udělila Praze pro rok 2000 titul Evropské město kultury. Smyslem prestižního titulu (který se zavedl v roce 1985) je podpora kulturního rozvoje vybraných měst. Symbolika roku 2000 přiměla Radu ministrů k určení dokonce devíti evropských měst pro tento rok (vedle Prahy např. Avignonu, Bruselu, Helsinkám či Reykjavíku). Poprvé mezi nimi figurují také města z nečlenských zemí Evropské unie.

V srpnu 1998 vznikla dramaturgická rada, která hodnotila stovky navržených projektů. Mezi schválené (a tudíž financované, spolufinancované či zaštítěné logem Prahy roku 2000) patří především divadelní a hudební festivaly, výstavy, multimediální aktivity a kongresy. Bohužel ale celému projektu chybí v současné době kolem 150 až 160 milionů korun pro letošní rok v rozpočtu obecně prospěšné společnosti (ředitel společnosti Michal Prokop počítal s částkou 200 milionů ze státního rozpočtu a s dalšími miliony poskytnutými hlavním městem a sponzorskými příspěvky). Dramaturgická rada společnosti zatím přidělila logo 112 projektům, které vybrala z 367 zaslaných návrhů. jejich počet však není definitivní a vzhledem k nedostatku financí se zřejmě spíše sníží. Podle koncepce, vzniklé v září 1998, tvoří dramaturgii roku 2000 tři leitmotivy. Do prvního jsou zařazovány projekty s podtitulem příběh města a patří sem programy, věnované reflexi Prahy a její historie. Druhý má název Město otevřených bran a patří do něj projekty zaměřené na kulturní vlivy, kterým Praha je, byla a bude vždy otevřená. Třetím motivem je Praha pro život a sem patří náměty objevující současnou identitu Prahy jako živého městského organismu. Jednou z prvních akcí roku 2000 se stane zasedání rektorů univerzit všech devíti Evropských měst kultury v dubnu 1999. Tato akce se stává logickým závěrem oslav 650-ti let UK a předznamenává celou akci Praha - Evropské město kultury 2000.

Barbora Zindelová


Nedělní malíři na UK

Prof. PhDr. Milan NAKONEČNÝ

katedra andragogiky a personálního řízení FF UK

Motivace: "Relaxace. "
Oblíbení malíři: J. Kojan, L. Kuba, F. Holan
 
Večerní krajina

Zimní krajina


Imaginární portrét Petra z Lásenice

Portrét P. K. - L.

FOTO PRO FORUM: JIŘÍ PLOYHAR