Forum V/8 - Ex libris

To nejlepší z Karolina

Naše pravidelná rubrika TOP TITULY, i když sleduje prodávanost publikací Nakladatelství Karolinum a nikoliv jejich vědeckou hodnotu, trochu odrazila i mínění kolegia rektora UK, které 8. února 1999 navrhlo na Cenu rektora za nejlepší tituly vydané v roce 1998 knihu Karla Durmana Útěk od praporu, u níž se "proťala" námi udávaná křivka prodávanosti s její vědeckou hodnotou. Tato kniha aspiruje na Cenu rektora v oblasti vědeckých publikací spolu s dílem Jana Dvořáčka (a kol.) Urologie I. , II. , III. Za nejlepší učební text minulého roku byla navržena publikace Emila Jelínka (a kol.) Základy izotopové geologie a geochronologie. (Ocenění byla autorům předána na únorovém zasedání VR UK.)

(jak)


CO SE PRODÁVALO

Nejprodávanější publikace
z Karolina - nakladatelství Univerzity Karlovy
leden 1999

  1. Model přijímací zkoušky k pregraduálnímu studiu na fakultách UK
  2. K. Durman: Útěk od praporů. Kreml a krize impéria 1964 - 1991
  3. P. Vopěnka: Podivuhodný květ českého baroka
Reprezentační prodejna
Karolinum - nakladatelství Univerzity Karlovy
Celetná 18, Praha 1
tel. 24491448-9
Otevřeno pondělí až pátek 9. 00 - 18. 00 hod., sobota a neděle 10. 00 - 16. 00 hod. Různé druhy slev.

podklady nedodányDne 4. února 1999 proběhla v reprezentační prodejně nakladatelství Karolinum v Celetné ulici autogramiáda knihy prof. Petra Vopěnky (na snímku) Podivuhodný květ českého baroka. Prof. RNDr. Petr Vopěnka, DrSc., vedoucí katedry matematické logiky a filozofie matematiky MFF UK, s většinou zájemců o podpis pohovořil a přispěl tak k příjemné atmosféře, která během autogramiády v prodejně panovala.
FOTO FORUM: LENKA SAULICHOVÁ

Knihkupectví
FIŠER-FF UK
nám. Jana Palacha 2
Praha 1
tel.: 2319 516
Otevřeno pondělí až pátek 9. 00 - 16. 00 hod. Studentům je poskytována 10% sleva.
  1. J. Čáp: Psychologie výchovy a vyučování
  2. K. Durman: Útěk od praporů. Kreml a krize impéria 1964 - 1991
  3. J. Dejmek: Historik v čele diplomacie - Kamil Krofta