Forum V/9 - 650 let UK

Dobová hudba naposledy...

Cyklus koncertů dobové hudby se konal od února 1998 do března roku 1999 vždy jednou za dva měsíce ve Velké aule Karolina. Poslední, sedmé setkání hudbymilovného publika neslo podtitul HUDBA 20. STOLETÍ. Návštěvníky uvítal a sponzorům poděkoval v úvodním projevu prorektor Miloslav Petrusek, který mj. popsal své zážitky s moderní hudbou. Někteří posluchači se totiž právě této oblasti vyhýbají a jak řekl "doslova fyzicky prchají z koncertních sálů". Velkou aulu však 9. 3. 1999 nikdo neopustil a jistě nelitoval. Hudební program byl totiž vybrán s vkusem, který podpořila i skvostná interpretace Kocianova kvarteta. Zazněl Smyčcový kvartet Iši Krejčího z roku 1953, tvorbu Paula Hindemitha, který patřil k nejvýraznějším osobnostem evropské hudební scény 1. poloviny 20. století, připomenula hravá a lehce provokující neopusovaná suita z roku 1923.

Smyčcový kvartet Maurice Ravela z roku 1903 je prvním z nevelké řady komorních děl tohoto francouzského skladatele, které se setkává se stálým zájmem interpretů i diváků. Není tedy divu, že se po velkém potlesku publikum dočkalo přídavku - byla jím 3. věta z Janáčkových Listů důvěrných.

(vh)

Poslední koncert dobové hudby zahájil prof. Miloslav Petrusek, prorektor UK

Foto pro Forum: Archiv RUK