Forum V/9 - Ex libris

Zavináč neboli šnek

Tímto názvem pojmenováváme u nás, v Čechách, do nedávna ještě mnoha lidem nic neříkající znak - @, který je součástí každé e-mailové adresy. Na otázku jak se tam dostal, a proč právě on, přinesl odpověď německý deník Die Zeit, který napsal: "Americký programátor a hacker Ray Tomlinson vytvořil v roce 1972 pro tehdejší počítačové sítě systém elektronického zasílaní pošty. Aby předešel všemožným komplikacím, hledal znak, který by se nikdy neobjevil v lidském jménu a mohl tak sloužit jako jednoznačného dělítko. Podíval se na klávesnici, kterou používal, model 33 Teletyp, a našel - zavináč. Na tomto typu klávesnice byl umístěn velmi starý znak údajně pocházející až ze středověku, od mnichů, kteří do této podoby z pohodlnosti zkrátili latinské "ad". V různých jazycích se zavináč řekne různě. Například německy "opičí ocas" nebo "opičí ucho" dánsky "prasečí rypák", anglicky, francouzsky, hebrejsky a korejsky "šnek", rusky "pejsek", finsky, polsky a švédsky "mňau" a maďarsky "červík".

(jak)


Setkání nad (novou) knihou

je tradičním "rituálem" katedry psychologie Filozofické fakulty UK vždy, když se na trhu objeví nové dílo některého z členů této katedry. Dne 4. března 1999 se takové setkání konalo v Zelené posluchárně v Celetné ulici již popáté, a katedra psychologie FF UK na něm - společně s nakladatelstvím Portál, s. r. o., kde kniha vyšla - představila publikaci Aplikovaná sociální psychologie I., jež je dílem širšího autorského kolektivu, editorovaným PhDr.I. Slaměníkem z katedry psychologie FF UK a J. Výrostem.

(jak)


WWW KNIHOVNA

Časopis FORUM doporučuje "nalistovat" v:
 1. http://www.fce.vutbr.cz/sisyfos - internetové stránky Sdružení Sisyfos
 2. http://icosym-nt.cvut.cz/dyn/ - internetové stránky o internetovém vzdělávání
 3. http://www.csudh.edu/dominguezonline - internetové stránky americké virtuální univerzity

NETIKETA (I)
aneb
Umíte se chovat slušně

V tomto časopisu a na univerzitní půdě je to možná nepatřičná otázka. Tentokrát se ovšem neptáme na ty zásady společenského chování, jejichž propagace je u nás snad navždy spjata se jménem Masarykova hradního ceremoniáře z období první republiky, O.Gutha-Jarkovského, ale chování, o jehož zásadách jistě ani on neměl to nejmenší tušení. Jde o slušné chování při e-mailování. Slušné chování na Internetu je v anglosaském světě známo pod názvem netiqette. Česky se říká netiketa. Termín u nás dosud vžitý není a málokomu jsou známa i pravidla slušného chování v internetové komunikaci. Podle Petra Koubského, šéfredaktora Softwarových novin, z jehož článku vycházíme, při vstupu ze světa reálného do světa elektronického - tedy při e-mailování - je třeba se řídit těmito zásadami netikety:

 1. e-mailová komunikace musí být stručná (šetříte čas). Pokud je nezbytné poslat text obsáhlejší, je třeba uvést omluvu: "promiňte, je to delší";
 2. e-mailová zpráva má mít max. 20 řádek;
 3. nevyžaduje se formální úprava (jako např. v obchodní korespondenci);
 4. na e-maily, které vyžadují odpověď, je slušné odpovědět téměř okamžitě. K odpovědi odeslané později, než do 48 hodin, je třeba připojit omluvu.

(jak - zdroj LN)

(Dokončení příště)

CO SE PRODÁVALO

Nejprodávanější publikace
v únoru 1999

Reprezentační prodejna
Karolinum - nakladatelství Univerzity Karlovy
Celetná 18, Praha 1

 1. J. Kejř: Vznik městského zřízení v českých zemích, Karolinum - nakl. UK, 1999
 2. P. Vopěnka: Podivuhodný květ českého baroka, Karolinum - nakl. UK ,1999
 3. Z. Sázava: Biblická mozaika, Karolinum - nakl UK, 1999
(Otevřeno pondělí až pátek 9.00 - 18.00 hod., sobota a neděle 10.00 - 16.00 hod., tel. 24491 448-9. Různé druhy slev.)

Knihkupectví FIŠER
Kaprova 22, Praha 1

 1. S. Courtois: Černá kniha komunismu I,II, Paseka 1999
 2. D. McQuail: Úvod do teorie masové komunikace, Portál, 1999
 3. J. Piaget: Psychologie inteligence, Portál, 1999
(Otevřeno pondělí až pátek 9.00 hod a 18.00 hod., sobota 10.00 hod - 17.00 hod. Studentské slevy.)

Knihkupectví
FIŠER-FF UK
nám. Jana Palacha 2, Praha 1

 1. S. Courtois: Černá kniha komunismu I,II, Paseka 1999
 2. R. Kvaček, D.Tomášek: Obviněna je vláda, Thenys 1999
 3. R. O'Neill: New Success at First Certificate, Oxford, University Press, 1999
(Otevřeno pondělí až pátek 9.00 - 16.00 hod., tel.: 2319 516. Studentům je poskytována 10% sleva.)