Forum V/9 - Jubilea

Časopis Forum připomíná významná dubnová jubilea

Gratulujeme, docenti a profesoři!

50 let
4. 4. doc. RNDr. Jaroslava Svobodová, CSc. (PřF)
55 let
16. 4. doc. RNDr. Svatopluk Matolín, DrSc. (PřF)
25. 4. doc. MUDr. Pavel Kalvach, CSc. (3. LF)
60 let
1. 4. doc. PhDr. Jiří Stromšík, CSc. (FF)
3. 4. prof. MUDr. Eva Seemanová, DrSc. (2. LF)
11. 4. doc. PhDr. Stanislava Hýbnerová, CSc. (PF)
29. 4. prof. MUDr. Milan Lašťovka, DrSc. (1. LF)
29. 4. doc. Ing. František Mošna, CSc. (PedF)
65 let
6. 4. doc. MUDr. Jan Šprindrich, CSc. (3. LF)
70 let
6. 4. prof. MUDr. Jiří Tichý, DrSc. (1. LF)
22. 4. emer. prof. MUDr. Ivan Hybášek, DrSc. (LF HK)
27. 4. doc. JUDr. Senta Radvanová, CSc. (PF)