Forum V/9 - Kaleidoskop

Kaleidoskop

Noví rektoři

Peter Toperczer (55 let) a Pavel Cyrus (50 let) byli 16. února 1999 na Pražském radě jmenováni prezidentem Václavem Havlem rektory. Toperczer, původem slovenský klavírista, povede v příštích třech letech Akademii múzických umění v Praze. V čele Vysoké školy pedagogické v Hradci Králové bude její dosavadní rektor Pavel Cyrus. Toperczer je absolventem košické konzervatoře. V roce 1963 získal jako nejmladší účastník čestné uznání v mezinárodní soutěži Pražského jara. Na pražské AMU učí od roku 1986 a dosud zastával funkci prorektora. Působil i ve Slovenské filharmonii. Pavel Cyrus vystudoval mechanizační fakultu Vysoké školy zemědělské v Praze. Od roku 1982 působí na Vysoké škole pedagogické v Hradci Králové na katedře fyziky a základů techniky. Rektorem se poprvé stal v roce 1996.


Správní rady vysokých škol

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Eduard Zeman jmenoval členy správních rad většiny vysokých škol. Zbývá ještě jmenovat správní rady Českého vysokého učení technického (ČVUT) a Akademie múzických umění (AMU). Správní rady budou podle nového vysokoškolského zákona, který začal platit od 1. ledna 1999, dohlížet na činnost a hospodaření vysokých škol. Práci zahájí správní rady z pověření ministra školství v první polovině března tak, aby se mohly vyjádřit k rozpočtům vysokých škol. Letos se pravděpodobně sejdou třikrát.

Členkou správní rady Akademie múzických umění v Praze by se měla stát i prezidentova manželka Dagmar Havlová. Ta AMU již dříve potvrdila, že pokud ji ministr školství do rady jmenuje, přijme v ní čestné členství. V seznamu nominovaných se vedle Havlové objevili například apoštolský nuncius v České republice Giovanni Coppa, český rabín Karol Sidon či emeritní rektor Univerzity Karlovy Radim Palouš.

Podle nového vysokoškolského zákona se z dosavadních státních vysokých škol staly od 1. ledna veřejnoprávní instituce, které budou moci samostatně hospodařit se svým majetkem. Veřejnou kontrolu nad hospodařením a činností příslušné školy budou podle zákona zajišťovat správní rady, v nichž zasednou představitelé územní samosprávy, veřejného života a státní správy. Rady by se měly scházet minimálně dvakrát ročně a školy budou hradit členům svých rad pouze cestovní náklady.