Forum V/10 - Artes et musae

Symbióza gotiky s avantgardou

Pod křížovými klenbami pražského domu U Kamenného zvonu (jehož interiér sám o sobě rozhodně stojí za pozornost) lze do konce května obdivovat na dvě stě padesát prací české fotografické avantgardy. Výstava se nezaměřuje pouze na čistě umělecká díla - nechybějí ukázky grafické úpravy plakátů a publikací, fotografie sociální či reklamní. Zachycuje období ohraničené roky 1918 - 1948. Provádí nás černobílými představami Františka Drtikola, Karla Teigeho, Jindřicha Štyrského, Jaroslava Rösslera, Jaromíra Funkeho, Josefa Sudka a dalších.

Galerie hl. m. Prahy nabízí rozšířenou verzi "putovní" expozice - v původní podobě se během loňského roku totiž objevila v Barceloně, Paříži a Lausanne. Podle kurátorů Vladimíra Birguse a Pierra Bonhomma není nejpodstatnějším cílem výstavy ukázat všechny avantgardní projevy české fotografie, ale především zdůraznit díla osobitá a originální, která jen šablonovitě nenapodobovala zahraniční vzory.

Barbora Zindelová

Jaroslav Rössler: Bez názvu, 1931
Foto pro Forum. Archiv RUK


Univerzitní schodiště

Schodiště Karolina, vedoucí k rektorskému křídlu, bylo podle projektu arch. Jaroslava Fragnera zrekonstruováno v roce 1953 architektem doc. Mariánem Bělohradským. Socha Karla IV., zakladatele univerzity, je dílem J. Wagnera.
FOTO PRO FORUM: Jiří Ployhar