Forum V/10 - Fakultní forum Američtí účastníci mezinárodní konference o preventivní medicíně pořádané 2. LF UK ve dnech 21. - 24. února 1999 Richard L. O'Brien, viceprezident Kalifornské univerzity v Creightonu a Harry P. Ward z univerzity v Arkansasu (zleva) si během slavnostního zahájení v Karolinu prohlížejí první letošní číslo anglického vydání univerzitního časopisu Forum.
Foto Forum: Karel Janků


Studenti, kteří skládají státní závěrečnou zkoušku v letošním roce, obdrží při slavnostní promoci nový diplom. Jako první jej obdrželi absolventi FSV UK 31. března 1999.
Foto pro Forum. archiv RUK