Forum V/11 - Fakultní forum

O grantech rozhodnuto

V polovině března (18. března 1999) proběhlo zasedání předsednictva Grantové agentury Univerzity Karlovy. Na něm bylo ukončeno výběrové řízení pro získání interních grantů v roce 1999, a to nejen pro nové projekty, ale i pro pokračující projekty z let 1998 a 1997. Materiál z tohoto jednání vzalo na vědomí kolegium rektora UK na svém zasedání dne 29. března. Všichni řešitelé již byli písemně vyrozuměni o úspěšnosti či neúspěšnosti svých návrhů (a v případě úspěšnosti i o přidělených konkrétních finančních částkách, které budou převedeny prostřednictvím ekonomického odboru RUK počátkem dubna). Podrobné informace - (včetně jmenných přehledů) - budou v nejbližších dnech uvedeny na internetové stránce GA UK. Poděkování patří všem fakultám a součástem UK, stejně i všem oponentům za spolupráci při realizaci 7. kola grantové soutěže. Blahopřejeme všem úspěšným řešitelům.

Podrobné přehledné tabulky s nejvýznamnějšími údaji naleznete v příštím čísle.

Jana Kramulová
odbor vědy RUK


Debata o roli NATO

Společný seminář českých a německých studentů o vstupu České republiky do NATO se v minulých dnech uskutečnil na Fakultě sociálních věd UK v Praze. Společného projektu, který připravil prof. Rüdiger Kipke z univerzity v Siegen a doc. Dagmar Moravcová z FSV, se zúčastnilo několik desítek studentů, kteří debatovali o nových výzvách NATO v Evropě a o nových úkolech aliance v epoše globalizace. Diskutovalo se v češtině, němčině a angličtině a to nejen v pracovních hodinách semináře, ale i ve volném čase. Součástí programu byla i prohlídka historické budovy Karolina a návštěva památníku obětem nacismu v Lidicích. Pražský seminář úspěšně navázal na předcházející týdenní pobyt českých a německých studentů a pedagogů v Münsteru.

Mgr. Marek Skovajsa


Foto z FAMU

Dne 17. března 1999 zahájili prof. M. Vojtěchovský, vedoucí katedry fotografie FAMU a PhDr. Martin Matějů, vedoucí katedry kulturologie FF UK, v prostorách budovy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Celetné ulici výstavu fotografií studentů, stážistů a absolventů katedry fotografie FAMU. Výstava představuje studentům UK projekt, který se uskutečnil v listopadu loňského roku v německém Ulmu a prezentuje široké spektrum výtvarné, seminární a především dokumentární tvorby studentů fotografie FAMU, kteří na základě návštěvy města Ulmu vytvořili sérii snímků, zachycujících jeho atmosféru.

Toto "jádro" výstavy je doplněno ještě výběrem volné a seminární tvorby a poskytuje možnost uceleného přehledu výsledků současného tvůrčího dění na katedře fotografie FAMU. Výstava je další se série projektu Studenti studentům, kterým se katedra kulturologie FF UK přihlásila k myšlence vzájemného poznávání výsledků práce jiných pražských vysokých škol prostřednictvím prezentací jejich prací. Výstava je instalována v prostorách katedry katedry kulturologie a v přilehlých chodbách (3. poschodí) a potrvá do konce června.

(jak)

Foto Forum: Lenka Saulichová

Aprílový ples FF UK

S nápadem uspořádat ples FF UK přišel na Studentskou radu v říjnu loňského roku tehdy čerstvě zvolený senátor AS UK Viktor Filip. Nakonec se "dílo" podařilo a 1. dubna 1999 se kolem 19 hod. začali scházet v Národním domě na Vinohradech v Praze první účastníci. Ples slavnostně zahájil děkan František Vrhel. První předtančení - skotské tance - předvedla skupina Caledonian Society. V Majakovského sále se rozehrál Septet plus a v Raisově sále se představily kapely jako například Jkhch nebo Půlnoční Marie. Plesající si tedy mohli vybrat podle vkusu a nálady. Okolo deváté hodiny přišel čas pro předtančení studentů Arcibiskupského gymnázia. Mělo název "Z pohádky do pohádky" a pohádkové v něm byly jak hudba, tak taneční ztvárnění. Zábava proudila dál. Před půlnocí byla konečně zveřejněna čísla lístků, které vyhrály v tombole. Když byly vylosovány hlavní ceny (zpáteční jízdenky do Londýna, křeslo, hodinky Swatch), všichni se opět vrhli do víru tance. V jednu hodinu po půlnoci ples skončil. Ve skutečnosti se domů nikomu nechtělo, aprílový ples FF se totiž opravdu povedl.

P.S. Víte, co teď dělá Viktor Filip? Už připravuje další ples FF UK.

(dip)

Ples FF UK začal předtančením skupiny Caledonian
Foto pro Forum: Martina Novozámská


Velký vědec s velkými sny

Nic obyčejnějšího než vynalézt lepidlo, je snem nositele Nobelovy ceny za fyziku (1991) prof. Pierre-Gillese de Gennes, kterému byl na slavnostním rozšířeném zasedání vědecké rady UK 7. dubna 1999, pořádaném u příležitosti ukončení oslav 650. výročí založení UK, udělen čestný doktorát UK. Během svého třídenního pražského pobytu (5. - 7. dubna 1999) tento velký - a protože výška jeho postavy není zdaleka přehlédnutelná - i veliký vědec byl neustále plně zaměstnán. Přesto, že Prahu navštívil již několikrát, projevil i tentokrát zájem si ji znovu prohlédnout. A přesto, že je ve své rodné Paříži neustále jako vědec i pedagog v jednom kole, pracoval i v Praze, kde před pedagogy a studenty MFF UK vystoupil s přednáškou. Poslední den pak převzal čestný doktorát UK. Během pobytu prof. de Gennes jsme získali o světově významném teoretickém fyzikovi některé méně známé a přitom zajímavé informace. Například, že je ředitelem školy, kde kdysi působila i Marie Curie-Sklodowská; ze zdravotních důvodů začal chodit do školy až od páté třídy; lyceum po třetím ročníku přerušil (neboť tak rozhodla matka), aby si rozšířil své vědomosti prohlídkami galerie v Louvru; je zastáncem rozvoje talentu žáků spíše individuální výukou s učitelem a samostatným studiem, než hromadným způsobem ve třídách; důraz klade na nezbytnost vlastního a přímého pozorování jevů a procesů, které je v současné době utlumováno zejména sledováním televizních pořadů; do hloubky přemýšlí o složitém vztahu základního výzkumu a potřeb praxe; kromě 400 původních publikací je i autorem vlastních pamětí. Co se onoho zmíněného lepidla týká, samozřejmě, že nevynalézá již vynalezené, ale sní o superlepidle, které by dokázalo spojit díly letadla místo nýtů. Velcí lidé si totiž i ve snu dávají velké cíle.

Karel Janků

Den před udělením čestného doktorátu si prof. P.-G. de Gennes s chotí prohlédl Prahu. Na Staroměstském náměstí se manželé de Gennes zastavili u symbolického znázornění poledníku.

V prostorách MFF UK na Malostranském náměstí vystoupil prof. P.-G. de Gennes s přednáškou na téma Bubliny, pěny a jiné nepevné objekty. Právě vybírá jeden z mnoha diapozitivů.


Typická ukázka temperamentního profesorova vystoupení, kterým vtáhl do tématu všechny přítomné.

Prof. Pierre-Gilles de Gennes spolu s prof. J. Pánkem, prorektorem UK (vlevo) a promotorem prof. M. Sukem z MFF UK (zcela vpravo) 7. dubna 1999 ve Velké aule Karolina zamyšlen naslouchá slavnostnímu projevu rektora UK.


Prof. de Gennes, již s "čerstvým" řetězem doktora honoris causa UK poděkoval za poctu, které se mu dostalo a pevným hlasem pronesl v angličtině projev, v němž se zamyslel nad složitými cestami uplatňování teoretických poznatků vědy v každodenním životě.
Foto pro Forum: Alena Havlíčková a Archiv RUK

Pozdrav

Poprvé ve své historii dostal časopis Forum osobní pozdrav od nositele Nobelovy ceny. Dne 7. dubna 1999, na přátelském setkání představitelů akademické obce po skončení rozšířeného zasedání vědecké rady u příležitosti ukončení oslav 650. výročí UK, se v Karolinu nositel Nobelovy ceny za fyziku prof. Pierre-Gilles de Gennes, právě dekorovaný titulem dr. h. c. UK, seznámil s článkem, který byl publikován v časopise Forum č. 9 a popřál redakci mnoho úspěchů:Každou středu na čaj

Z aktivity několika studentů 5. ročníku 3. LF UK a členů její studentské organizace Trimed vyšla koncem minulého roku snaha založit tradici setkávání studentů se známými osobnostmi vědeckého, uměleckého i politického života. Přes počáteční drobné obtíže se tradici Středečních čajů (dnem setkávání je totiž vždy středa) podařilo - zdá se - založit a počet jejich konání se již blíží číslu deset. Na čaj přišel například již prof. MUDr. Michal Anděl, CSc., děkan 3. LF UK, prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., rektor UK, prof. MUDr. Richard Jelínek, DrSc., profesor histologie a embryologie na 3. LF UK, Ing. Josef Lux, bývalý předseda KDU-ČSL, MUDr. Zuzana Roithová, exministryně zdravotnictví a současná senátorka, religionista ThDr. Ivan O. Štampach a další. V neformální atmosféře, s dobrým čajem a za svitu svíček se moderátorům večera daří navodit atmosféru, která protagonistům otvírá paměť i srdce. Kéž by moudrá vyprávění hostů Středečních čajů pomohla ve chvílích vlastních rozhodnutí!

Otakar Jiravský
(za Trimed 3. LF UK)


Myslíte už na léto?

Pokud ano, a pokud je to v souvislosti s prázdninami vašich dětí, potom by vám neměla uniknout informace katedry tělesné výchovy Přírodovědecké fakulty UK o tom, že společně s občanským sdružením SOVA pořádá pro děti od 8 do 15 let Letní dětský tábor (LDT) v krásném prostředí České Kanady - ve výcvikovém středisku na Albeři u Nové Bystřice (okr. Jindřichův Hradec), na břehu rybníka Osiky. Hlavní náplní tábora je sport. LDT se koná v době od 1. do 18. července 1999, předpokládaná cena je 3950 Kč. Hlavním vedoucím tábora je Mgr. Zdeněk Doležal (Džudy).

Informace lze získat na telefonním čísle 786 11 05 nebo 0602 39 49 38 nebo 900 310 59. Přihlášky je možné poslat na adresu: SCUK KTV PřF UK, Bruslařská 10, 102 00 Praha 10. (Na obálku napište heslo LDT Albeř.) Pokud myslíte na léto a představujete si sportovní pobyt (aerobic, strečink, kola, kanoe) v zahraničí (v Itálii), podá Vám informace Mgr. Doležal na telefonním čísle 0602 29 89 60.

(red)