Forum V/11 - VZOR

Nedělní malíři na UK

Doc. PhDr. Jaroslav KOŤA

katedra pedagogiky FF UK

Motivace:
"Pobyt v oáze štěstí, kde lze volně snít, když si s námi představivost hraje šalebné hry."
Oblíbení malíři:
J. Kramařík, M. Medek, I. Generalič, vídeňští fantastičtí realisté

Předjaří (1997)

Naladění (1987)


Průzkum nejblíže dosažitelného (1996)

Svačina (1996)

FOTO PRO FORUM: JIŘÍ PLOYHAR


Univerzitní galerie
z cyklu
fakultní schodiště

Pseudoklasicistní budovu v ulici Ke Karlovu 5, ve které sídlí Matematicko-fyzikální fakulty UK, postavil podle projektu architekta ing. Jana Gerstla v letech 1905 - 1907 ing. František Zvěřina. Její kamenné prolamované zábradlí je novobarokní.

FOTO PRO FORUM: JIŘÍ PLOYHAR