Forum V/12 - Grantové agentury

7. kolo interní grantové soutěže UK

18. března 1999 proběhlo zasedání předsednictva Grantové agentury Univerzity Karlovy. Na něm bylo ukončeno výběrové řízení pro získání interních grantů v roce 1999, a to nejen pro nové projekty, ale i pro pokračující projekty z let 1998 a 1997. Materiál z tohoto jednání vzalo na vědomí kolegium rektora UK. Všichni řešitelé byli písemně vyrozuměni o úspěšnosti či neúspěšnosti svých návrhů, a v případě úspěšnosti také o přidělených konkrétních finančních částkách, které jim jsou již od počátku dubna převáděny prostřednictvím ekonomického odboru RUK. Podrobné informace, (včetně jmenných přehledů), jsou uvedeny na internetové stránce GA UK.

Děkujeme všem fakultám a součástem UK, jakož i všem oponentům, za spolupráci při realizaci grantové soutěže a blahopřejeme všem úspěšným řešitelům. Přehledná trojice tabulek vás seznámí s nejvýznamnějšími údaji 7. kola interní grantové soutěže UK.

Jana Kramulová
odbor vědy RUK


GA UK - Přidělené finance pro rok 1999
7. kolo

Fakulta,
součást
Rok
podání
Počet
projektů
Neinvestice
celkem
Z toho
mzdové prostředky
1. LF 1997 22 3 344 000 Kč 322 000 Kč
1998 17 2 854 000 Kč 279 000 Kč
1999 19 4 169 000 Kč 362 000 Kč
1. LF celkem 58 10 367 000 Kč 963 000 Kč
2. LF 1997 2 340 000 Kč 34 000 Kč
1998 6 1 160 000 Kč 116 000 Kč
1999 3 734 000 Kč 82 000 Kč
2. LF celkem 11 2 234 000 Kč 232 000 Kč
3. LF 1997 4 550 000 Kč 55 000 Kč
1998 6 870 000 Kč 83 000 Kč
1999 4 1 105 000 Kč 94 000 Kč
3. LF celkem 14 2 525 000 Kč 232 000 Kč
CTS 1997 1 65 000 Kč 7 000 Kč
1998 1 40 000 Kč 4 000 Kč
CTS celkem 2 105 000 Kč 11 000 Kč
ETF 1997 4 382 000 Kč 38 000 Kč
1999 4 402 000 Kč 37 000 Kč
ETF celkem 8 784 000 Kč 75 000 Kč
FaF 1997 13 1 440 000 Kč 145 000 Kč
1998 10 741 000 Kč 72 000 Kč
1999 9 1 376 000 Kč 134 000 Kč
FaF celkem 32 3 557 000 Kč 351 000 Kč
FF 1997 13 1 104 000 Kč 110 000 Kč
1998 10 825 000 Kč 49 000 Kč
1999 11 1 140 000 Kč 94 000 Kč
FF celkem 34 3 069 000 Kč 253 000 Kč
FSV 1997 2 155 000 Kč 16 000 Kč
1998 4 426 000 Kč 43 000 Kč
1999 4 638 000 Kč 58 000 Kč
FSV celkem 10 1 219 000 Kč 117 000 Kč
FTVS 1997 2 265 000 Kč 27 000 Kč
1998 3 55 000 Kč 4 000 Kč
1999 6 551 000 Kč 56 000 Kč
FTVS celkem 11 871 000 Kč 87 000 Kč
HTF 1998 1 120 000 Kč 16 000 Kč
HTF celkem 1 120 000 Kč 16 000 Kč
LF HK 1997 3 290 000 Kč 32 000 Kč
1998 7 1 176 000 Kč 110 000 Kč
1999 2 310 000 Kč 25 000 Kč
LF HK celkem 12 1 776 000 Kč 167 000 Kč
LF Pl 1997 1 139 000 Kč 15 000 Kč
1998 3 585 000 Kč 58 000 Kč
1999 5 820 000 Kč 43 000 Kč
LF Pl celkem 9 1 544 000 Kč 116 000 Kč
MFF 1997 33 2 165 000 Kč 197 000 Kč
1998 19 1 392 000 Kč 129 000 Kč
1999 28 2 918 000 Kč 277 000 Kč
MFF celkem 80 6 475 000 Kč 603 000 Kč
PedF 1997 4 372 000 Kč 36 000 Kč
1998 8 1 069 000 Kč 100 000 Kč
1999 6 725 000 Kč 72 000 Kč
PedF celkem 18 2 166 000 Kč 208 000 Kč
PF 1997 1 60 000 Kč 6 000 Kč
1998 2 160 000 Kč 8 000 Kč
1999 2 240 000 Kč 20 000 Kč
PF celkem 5 460 000 Kč 34 000 Kč
PřF 1997 44 3 387 000 Kč 335 000 Kč
1998 58 4 451 000 Kč 395 000 Kč
1999 39 4 273 000 Kč 325 000 Kč
PřF celkem 141 12 111 000 Kč 1 055 000 Kč
ÚDA 1999 1 114 000 Kč 6 000 Kč
ÚDA celkem 1 114 000 Kč 6 000 Kč
ÚJOP 1999 1 48 000 Kč 5 000 Kč
ÚJOP celkem 1 48 000 Kč 5 000 Kč
ÚVT 1999 1 66 000 Kč 6 000 Kč
ÚVT celkem 1 66 000 Kč 6 000 Kč
UK celkem 449 49 611 000 Kč 4 537 000 Kč

 

PŘIJATÉ PROJEKTY
VĚKOVÁ STRUKTURA ŘEŠITELSKÝCH KOLEKTIVŮ
NOVÉ PROJEKTY + POKRAČUJÍCÍ GRANTY Z  ROKU 97, 98

(včetně grantů vyřazených)

PROJEKTYrok 1997rok 1998rok 1999CELKEMPROCENTA
do 35 let 29 60 67 156 34,8 %
35 45 let 66 72 51 189 42,1 %
45 55 let 46 21 22 89 19,8 %
55 65 let 8 2 5 15 3,3 %
nad 65 let 0 0 0 0 0 %
CELKEM 149 155 145 449 100 %

 

ÚSPĚŠNOST NOVĚ PŘIJATÝCH PROJEKTŮ GA UK,
ZAHAJUJÍCÍCH ŘEŠENÍ V R. 1999

STAV PO JEDNÁNÍ OBOROVÝCH RAD

sekce/podsekcenavržených projektůpřijatých projektů%
A - EK 1 0 0
FG 10 4 40
HN 17 8 47
INF 9 3 33,3
PP 15 7 46,6
SP 10 5 50
TFP 15 9 60
A celkem 77 36 46,7
B - BIO 39 21 53,8
CH 34 14 41,1
FYZ 28 16 57,1
GEO 35 8 22,8
MAT 14 10 71,4
B celkem 150 69 46
C 127 39 30,7
C celkem 127 39 30,7
A+B+C celkem 354 144 40,67

Informace o Fondu rozvoje

Fond rozvoje vysokých škol vyhlásil výběrové řízení na rozvojové projekty pro rok 2000 s konečným termínem pro jejich předání na Agenturu RVŠ dne 30. 4. 1999.

Celkově bylo dne 29. 4. 1999 oficiálně předáno za fakulty a součásti Univerzity Karlovy 332 projektů. V přehledné tabulce uvádíme souhrn s údaji o počtech předložených projektů dle fakult a součástí UK v jednotlivých tématických okruzích a detail členění tématických okruhů F a G na podobory.

FRVŠ požadavky na rok 2000 Univerzita Karlova

(počty projektů)

FAKULTA/
SOUČÁST
TÉMATICKÉ OKRUHYCELKEM
ABCEFGH
1. LF 1

1 15 10 1 28
2. LF 1 1 1 1 12 3 1 20
3. LF10 7 2 19
LF HK 1


10 1 2 14
LF Pl 2 2
1 11 6 2 24
FaF HK 1 1

10 10 2 24
PřF 2 1
3 15 56 1 78
MFF 5 5

12 17 1 40
FF
4
3 4 2 1 14
PedF 1 11
1 3 4 1 21
FSV 1


3 1 1 6
FTVS 2 7
1 10 6 2 28
KTF 11
2
HTF


1 4 1
6
ETF 1

1 1

3
IZV - RUK 1

1


2
ÚKUK -RUK


1


1
CERGE - RUK 1

1


2
CELKEM 21 32 1 16 120 125 17 332

 

FRVŠ požadavky na rok 2000
Univerzita Karlova

(příloha k tabulce detail TO F a TO G)

FAKULTA/
SOUČÁST
TO FTO GCELKEM
F/G
F1 F2 F3 F4 F5 G1 G2 G3 G4 G5
1. LF
1 13
1

10

15/10
2. LF

123

12/3
3. LF

107

10/7
LF HK

101

10/1
LF Pl

116

11/6
FaF HK

6 4


5 5
10/10
PřF

3 1255 1 15/56
MFF


12
2

15
12/17
FF

1
32 4/2
PedF

3


3

1 3/4
FSV
2

11 3/1
FTVS

4 2 4

4 1 1 10/6
KTF
1 0/1
HTF41 4/1
ETF1
1/0
IZV-RUK

--
ÚKUK-RUK

--
CERGE-RUK

--
CELKEM
3 73 30 14 2 3 36 76 8 120/12

Vysvětlivky k tematickým okruhům FRVŠ