Forum V/12 - Jubilea

Časopis Forum připomíná významná červnová, červencová, srpnová a zářijová jubilea.

Gratulujeme, docenti a profesoři!

červen
50 let
4. 6. doc. MUDr. Marek Bednář, CSc. (3. LF)
8. 6. doc. MUDr. Karel Dohnal , CSc. (2. LF)
14. 6. doc. PhDr. Petr Vavroušek, CSc. (FF)
16. 6. doc. MUDr. Jan Pachl, CSc. (3. LF)
18. 6. doc. MUDr. Richard Škába, CSc. (2. LF)
25. 6. prof. JUDr. Irena Pelikánová, CSc. (PF)
25. 6. doc. RNDr. Petr Kurka, CSc. (MFF)
27. 6. doc. PhDr. Zdeněk Starý, CSc. (FF)
28. 6. doc. PhDr. Michal Šobr, CSc. (FSV)
55 let
10. 6. doc. PhDr. Josef Dovalil, CSc. (FTVS)
13. 6. doc. RNDr. Pavel Beneš, CSc. (PedF)
26. 6. doc. MUDr. Věra Hroboňová, CSc. (2. LF)
60 let
5. 6. doc. MUDr. Dagmar Lincová, CSc. (1. LF)
26. 6. doc. PhDr. Hedvika Vydrová (FF)
28. 6. doc. RNDr. Jan Nedbal, CSc. (MFF)
65 let
30. 6. prof. RNDr. František Vítek, DrSc. (1. LF)
70 let
18. 6. prof. MUDr. Bohumil Fixa, DrSc. (LF HK)
75 let
29. 6. prof. MUDr. Vratislav Schreiber, DrSc. (1. LF)
červenec
50 let
4. 7. prof. RNDr. Roman Kotecký, DrSc. (CTS)
55 let
2. 7. doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. (1. LF)
7. 7. prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc. (MFF)
18. 7. doc. MUDr. Ivan Kawaciuk, CSc. (2. LF)
20. 7. prof. RNDr. Tomáš Trnka, CSc. (PřF)
21. 7. doc. MUDr. Karel Karpaš, CSc. (LF HK)
21. 7. doc. RNDr. Jitka Koudelová, CSc. (1. LF)
24. 7. doc. MUDr. Eva Syková, DrSc. (2. LF)
60 let
11. 7. doc. Ing. Stanislav Otáhal, CSc. (FTVS)
65 let
14. 7. doc. RNDr. Vladimír Skoček, CSc. (PřF)
27. 7. doc. PhDr. Anna Skýbová, CSc. (FF)
70 let
23. 7. prof. MUDr. Jaroslav Fajstavr, DrSc. (2. LF)
srpen
55 let
21. 8. doc. RNDr. Jan Melichna, CSc. (FTVS)
60 let
7. 8. prof. RNDr. Jitka Dupačová, DrSc. (MFF)
12. 8. doc. MUDr. Jiří Bauer, CSc. (1. LF)
19. 8. doc. PhDr. Svatava Machová, CSc. (PedF)
23. 8. doc. MUDr. Petr Bartůněk, CSc. (1. LF)
27. 8. prof. Ing. Miroslav Finger, DrSc. (MFF)
65 let
8. 8. prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc. (PF)
13. 8. doc. RNDr. Josef Brinke, CSc. (PřF)
16. 8. prof. MUDr. Stanislav Trojan, DrSc. (1. LF)
září
50 let
16. 9. doc. JUDr. Stanislava Černá, CSc. (PF)
55 let
2. 9. doc. MUDr. Jana Musilová, CSc. (1. LF)
22. 9. doc. RNDr. Václav Ziegler, CSc. (PedF)
60 let
7. 9. doc. MUDr. Ivo Dřízhal, CSc. (LF HK)
9. 9. doc. MUDr. Hana Brichová, CSc. (1. LF)
65 let
17. 9. prof. RNDr. Petr Kratochvíl, DrSc. (MFF)
70 let
3. 9. prof. ThDr. Milan Balabán (ETF)
14. 9. prof. ThDr. Jaroslav Václav Polc (KTF)
21. 9. prof. RNDr. Miloslav Černý, DrSc. (PřF)