Podzimní nabídka z Nakladatelství Karolinum

O rok dříve prožívali blížící se jubilejní rok pracovníci Nakladatelství Karolinum. Připravovali kalendář pro rok 2000, který je na trhu od letošního září. Jeho originální pojetí je výsledkem uměleckého ztvárnění vzácných hvězdných map minulých století, které pocházejí z unikátní mapové sbírky PřF UK. Autory grafické úpravy jsou Zdeněk Ziegler a Johana Vojnárová. Kalendář vytiskl Didot, spol.s r.o

.
Foto Forum: Lenka Saulichová


Právě vyšlo:
Eduard Gombár: Moderní dějiny islámských zemí
(430 str., 1. vydání)

Kniha popisuje dějiny Osmanské říše od zlomu turecké expanze v Evropě ve druhé polovině 18. století až do rozpadu říše po první světové válce. Autor sleduje tři základní témata: sultánovu zahraniční politiku (neboli tzv. východní otázku), vnitropolitický vývoj (včetně hospodářského) a vývoj jednotlivých regionů říše. Samostatně jsou zpracovány dějiny Persie, Afghánistánu a Střední Asie.

Učební texty:
František Kaprálek: Základy bakteriologie
(242 str., 1. vydání)

Učební text určený studentům přírodovědeckých fakult, přinášející základy nauky o bakteriích.
Obsah: místo a role bakterií v přírodě, systematická bakteriologie, bakteriální buňka, růst a množení bakterií, bakterie a prostředí, metabolismus bakterií.


František Vosmík a kol.: Dermatovenerologie
(396 str., 1. vydání)

V padesáti kapitolách učebního textu určeného především studentům prvních ročníků lékařských fakult jsou popsány jednotlivé choroby kůže a možnosti jejich léčení, prevence kožních chorob a hygiena kůže.


Marie Černá: Lehké mozkové dysfunkce
(224 str., 3. vydání)

Obsah: přehled a vývoj názoru na LMD, příčiny a okolnosti vzniku LMD, charakteristické projevy na bázi syndromu LMD, výchovný a psychoterapeutický přístup k dětem s LMD, specifické školské poruchy u dětí s LMD, poruchy učení-reedukce, speciálně pedagogické vedení dětí se syndromem LMD. Učebnice je určena studentům pedagogických fakult.


Najděte si cestu

Dne 5. října 1999 se uskutečnila tisková konference, na které prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc., prorektor - editor UK a Dr. Jaroslav Jirsa, ředitel Nakladatelství Karolinum, hovořili o nejnovější produkci i budoucích publikačních záměrech univerzitního nakladatelství. Nakladatelství Karolinum se vydáváním řady publikací špičkové kvality významným způsobem podílí na zvyšování a zkvalitňování vzdělanosti v ČR. Proto si i Vy najděte a vyšlapejte cestu do Celetné ulice v Praze 1, kde se nachází reprezentační prodejna univerzitního nakladatelství! Jistě vás potěší, že v první polovině letošního října jsou knižní novinky Nakladatelství Karolinum prodávány s dvacetiprocentní, do konce října s desetiprocentní slevou !!

(pot)


Kontakt:
Nakladatelství Karolinum
Univerzita Karlova v Praze
Ovocný trh 3
116 36 Praha 1
tel.: 02/24491265-276; fax: 02/24212041
e-mail: cupress@cuni.cz
Internetová stránka nakladatelství Karolinum: www.cuni.cz/cuni/uz/nk.
Reprezentační prodejna: Celetná 18, Praha 1.
Otevřeno
pondělí až pátek 9.00 - 18.00 hod
v sobotu a v neděli 10.00 - 16.00 hod
tel.: 02/24491448 nebo 02/24491449.

Knihkupectví "U Knihomola"

nabízí
14. října 1999
v 19.00 hod.
literární večer nakladatelství
MLADÁ FRONTA
Madla a Ludvík Vaculíkovi
11. listopadu 1999
v 19.00 hod.
literární večer nakladatelství
PASEKA
Petr Šabach, Radoslav Nenadál
25. listopadu 1999
v 19.30 hod.
literární večer nakladatelství
PROSTOR
Lubomír Martínek
Mánesova 79
120 00 PRAHA 2
tel.: +420 2 627 77 67, fax: +420 2 627 77 82
www.megabooks.cz
po-pá 9-21, so 14-21

Knihomol
.... víc než jen obchod