Bude rektor univerzity očištěn?

Poznámka k jedné tiskové konferenci

V červenci letošního roku se v Malé aule Karolina konala tisková konference o činnosti komise pro studium problematiky spojené s osobností, životem a dílem M. Jana Husa (tzv. husovská komise, pracující při České biskupské konferenci).

Tiskovka byla zajímavá proto, že se týkala Mistra Jana Husa nejen jako teologa, ale i jako rektora Univerzity Karlovy. Padla na ní řada zajímavých, pro laiky většinou nových informací. Katolická církev nastoupila cestu ke smíření všech křesťanů a v tomto duchu uskutečnila řadu kroků především v rámci ekumenických dialogů, v nichž usiluje o vzájemné poznávání a chápání různých náboženství, především denominací křesťanských. Dialogy mají mimo jiné vést i k přiznání omylů katolické církve vůči "bezvěrcům", tedy i k "očištění" M. Jana Husa. "Husovi nelze upřít bezúhonnost osobního života a úsilí o vzdělání a mravní povznesení národa", uvedla hlava katolické církve Jan Pavel II. Ve stejném duchu jednal i kardinál Vlk, když vloni navštívil Husinecké slavnosti, pořádané každoročně ve dnech Husova úmrtí, a byl tak prvním katolickým biskupem, který se slavností zúčastnil. Nový a přesnější obraz Husa vyvstane, jak zaznělo na tiskové konferenci, během chystaného kolokvia v Římě 15.- 17. prosince 1999 na tamní Lateránské univerzitě, kam se sjedou desítky odborníků různého vyznání i laiků z celé Evropy. Zde budou prezentovány i výsledky bádání husovské komise (v květnu 1999 se konalo již její 39. zasedání). Jak uvádí publicista Tomáš Čechtický (TÝDEN 28/99), je pravděpodobné, že "až v prosinci přiveze prezident Václav Havel do Vatikánu vánoční strom na oslavu přelomu tisíciletí, podá pravděpodobně oficiální žádost o očištění M. Jana Husa, na kterou Jan Pavel II. odpoví na Popeleční středu (8. března), před Velikonocemi roku 2000. Ten den má pronést omluvu za upálení těch lidí, které katolická církev v průběhu celé historie označila za heretiky". Zdá se, že by při této příležitosti měl být i výslovně jmenován český kněz, a od roku 1409 i rektor pražské univerzity, Jan Hus.

Text a foto Forum: Karel Janků

O významu a výsledcích působení husovské komise hovořili na tiskové konferenci HTF zprava) mluvčí České biskupské konference P. Daniel Herman, sekretář husovské komise paulán P. František J. Holeček, doc. ThDr. Jan B. Lášek a děkan prof. ThDr. Zdeněk Kučera z HTF UK (stála u zrodu husovské komise) a rektor UK prof. Karel Malý.