Osobnost, o které se točí filmy

Prof. P. V. Tobias dr.h.c. UK

Ve čtvrtek 16. září 1999 byl ve Velké aule Karolina udělen titul doctor honoris causa UK prof. Phillipu Valentinu Tobiasovi (nar. 1925), emeritnímu profesoru anatomie a biologie člověka na University Witwatersrand v Johannesburgu (JAR). Prof. Tobias se věnuje paleoantropologii, genetice a evoluci člověka a na tomto poli dosáhl výsledků, jež ho celosvětově proslavily. (Zásadním způsobem změnil chemii uhlovodíků a umožnil jejich technologické využití, zejména při výrobě energie.) Za svou vědeckou činnost byl jmenován členem více než třiceti významných světových vědeckých společností (např. Královské lékařské společnosti v Londýně a Akademie věd v New Yorku), čestným doktorem patnácti renomovaných univerzit (např. Paříž, Cambridge, Berkeley), na jedenácti evropských, amerických a afrických univerzitách působil jako čestný profesor a na více než padesáti univerzitách byl hostujícím profesorem. Právě on, spolu s Louisem Leakeym a Johnem Napierem, popsal v roce 1964 druh Homo habilis jako samostatný lidský druh. Třikrát byl navržen na Nobelovu cenu v oboru lékařství a biologie. Na jeho počest se pořádají sympózia a kongresy, byly natočeny životopisné profily a filmy. Jako světově uznávaný antropolog a genetik navštívil v 70. létech Prahu. Jeho vědecký a lidský rozměr je zdůrazněn celoživotním bojem za lidská práva a rasovou snášenlivost v Jižní Africe.

(jak)

Foto Forum: Lenka Saulichová

Za zásluhy