Knihy s logem Karolinum

Svědectví o tom, že Univerzita Karlova dala během své dlouhé existence vzniknout velkému množství památek, podává právě vydaná publikace Nakladatelství Karolinum Památky Univerzity Karlovy. Bohatě ilustrované dílo pojednává o budovách, kultovních objektech, insigniích, památkách knižní kultury, muzeích, kabinetech a obrazových sbírkách. Zveřejňuje výsledky dlouhodobého výzkumu, v němž se podařilo určit původ a osudy děl vysoce uměleckých a kulturních předmětů, které UK vlastní. Kniha Památky Univerzity Karlovy vznikala od roku 1990 a je dílem čtyřiadvacetičlenného autorského kolektivu vedeného prof. J. Petráněm, ředitelem Ústavu dějin a Archivu UK.

Foto pro Forum: Jiří Ployhar


Z knižní nabídky
M. Potůček (edit.): Česká společnost na konci tisíciletí
Sborník, který obsahuje příspěvky přednesené na stejnojmenné mezinárodní konferenci pořádané FSV UK, je rozdělen do pěti částí: vize pro český stát, makroekonomická transformace v kontextu společenských změn, problémy české společnosti, problémy českého a slovenského státu, cesta ke zlepšení životního prostředí České a Slovenské republiky.
V. Kopičková - J. Vidmanová: Listy na Husovu obranu z let 1410 - 1412
V publikaci zpřístupňují autorky výsledky svého mnohaletého studia známých listů na Husovu obranu z let 1410 - 1412, které zásadně mění naše znalosti o událostech předcházejících kostnickému koncilu. Na základě všestranného rozboru je dokázáno, že se nejedná o pravé dokumenty, ale o středověkou obdobu fals Rukopisů Královédvorského a Zelenohorského. Ve skutečnosti jde pouze o rétorská cvičení studentů pražské univerzity z dvacátých, případně třicátých let 15. století.
J. Kovář: Asie - dynamický kontinent
Příručka politických a ekonomických problémů současné jihovýchodní Asie. Autor se ve svém popisu Asie postupně věnuje geografickému vymezení kontinentu, obyvatelstvu a náboženství, politickým problémům a ekonomické charakteristice, postavení Asie v mezinárodní politice, bezpečnostním otázkám a vztahům České republiky s asijskými zeměmi.
F. Jacob: Hra s možnostmi (Le jeu des possibles)

Nositel Nobelovy ceny za výzkum v oblasti buněčné genetiky se ve své knize poutavým způsobem ptá na smysl vývoje živých organismů, které tento vývoj řídí a na funkci přírodního výběru. Odpovídá na otázky týkající se dědičnosti, rozmnožování, sexuálního výběru či stárnutí. (Vydáno ve spolupráci s Francouzským institutem v Praze v rámci projektu Šalda.)


Nejnovější produkce a budoucí publikačních záměry Nakladatelství Karolinum - takové bylo téma tiskové konference, která se konala 5. října 1999 v Malé aule Karolina. Vystoupili na ní autoři nově vydaných i chystaných publikací, kteří seznámili početnou novinářskou obec se svými novými pracemi. O poslání a významu univerzitního nakladatelství hovořili Dr. Jaroslav Jirsa, ředitel Nakladatelství Karolinum a prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc., prorektor - editor UK (na snímku zleva spolu s Mgr. V. Hájkem, tiskovým mluvčím UK).

Foto Forum: Lenka Saulichová
Kontakt:
Nakladatelství Karolinum, Univerzita Karlova v Praze
Ovocný trh 3
116 36 Praha 1
tel.: 02/24 491 265-276
fax: 02/24 21 20 41
e-mail: cupress@cuni.cz
Internetová stránka nakladatelství: cupress.cuni.cz
Reprezentační prodejna: Celetná 18, Praha 1.
Otevřeno pondělí až pátek 9.00 - 18.00 hod., v sobotu a v neděli 10.00 - 16.00 hod.
Tel.: 02/24 491 448 nebo 02/24 491 449