Na první VR UK, konané 30. září 1999, byla rektorem UK předána prof. Františku Danešovi, významnému českému lingvistovi, pamětní medaile Univerzity Karlovy - v červenci letošního roku oslavil neuvěřitelné osmdesátiny! Jak v krátkém laudatiu prohlásil děkan FF UK doc. František Vrhel, jubilant, žák Mathesia, patří "k nejvýraznějším osobnostem české poválečné lingvistiky, nepominutelná je originalita a aktuálnost jeho autorských publikací..." Univerzita Karlova - zakončil svůj projev děkan Filozofické fakulty - mu dnes splácí jistý dluh, v normalizačních letech musel totiž prof. Daneš z fakulty odejít a vrátil se ke svým studentům až po listopadu 1989. Prof. František Daneš v krátkém poděkování vyjádřil dík za poctu, které si váží - jak řekl, chce být "stále prospěšný své lama mater".

Foto Forum: Lenka Saulichová