Prof. RNDr. PhMr. Pubert Žáček, DrSc.

Prof. RNDr. PhMr. Pubert Žáček, DrSc., emeritní vedoucí katedry farmaceutické technologie Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy, který patří k zakladatelům FaF UK, se 7. srpna 1999 dožil 75 let.

Prof. Pubert Žáček působil od roku 1951 do roku 1960 na lékařské i farmaceutické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a v období mezi lety 1960 - 1970 také na farmaceutické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. V posledním úseku svého bratislavského působení projevil zájem o činnost na nově vznikající Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové. Zúčastnil se příprav jejího založení a zahájil zde svou aktivní činnost jako externista v roce vzniku fakulty (1969) a později jako interní učitel koncem roku 1970. Na nové fakultě, kde se na začátku roku 1971 stal vedoucím katedry farmaceutické technologie, byl postaven před těžký úkol. Při zahájení činnosti katedry chyběli spolupracovníci, zařízení, přístroje, budovy - tj. prakticky všechno. Během několika let, kdy se vyučovalo v provizorních podmínkách, byla však katedra farmaceutické technologie plně vybavena materiálně, technicky i personálně. V současné době je prof. H. Žáček již několik let v důchodu, ale přesto na hradecké farmaceutické fakultě, k jejímuž vytvoření tak významně přispěl, stále aktivní působí jako člen oborové rady farmaceutické technologie, člen různých zkušebních komisí v řádném i postgraduálním studiu, posuzovatel kvalifikačních prací a autor. Od počátku své profesionální činnosti na vysoké škole je autorem a spoluautorem 136 původních prací, 9 skript, 170 přednášek či jiných sdělení prezentovaných na vědeckých sjezdech a konferencích a většího počtu jiných publikací. Přitom více než polovina publikací či přednášek významného jubilanta Univerzity Karlovy a její Farmaceutické fakulty prof. RNDr. PhMr. Puberta Žáčka, DrSc., byla zveřejněna či prezentována v zahraničí (SRN, Anglie, Rakousko atd.).

M. Řehula

Foto pro Forum: Archiv RUK