Výstava lékařů - malířů

Vernisáž 46. výstavy obrazů Výtvarné skupiny lékařů - autorů Dubská, Holanová, Lacina, Langer, Máček, Mráček, Přikrylová, Vaculíková, Vašák - se uskutečnila 12. října 1999 ve výstavních prostorách Akademického klubu 1. LF UK, ve Faustově domě na Karlově náměstí. Vernisáž zahájil děkan fakulty doc. MUDr. Štěpán Svačina, CSc., za vystavující lékaře k hostům promluvil MUDr. O. Lacina. Ve své řeči vyzdvihl aspekt umělecké práce, "která může některým lékařům pomoci vyrovnat se s bolestí a utrpením, jehož jsou každodenně svědky". Člověk se podle něj "uměním vzdaluje od přísných zákonů vědy a tvůrčí činnost je často reakcí na prózu života, zvláště života patologického". Závěr projevu věnoval MUDr. Lacina vzniku a historii Výtvarné skupiny lékařů. Výstava skončila 22. října 1999.

(vor)

MUDr. J. Langer, Podzimní krajina XII (olej, 1991)
Foto pro Forum: Jiří Ployhar