ZLATÉ ČASY ČESKÉ REKLAMY

"Cesty reklamy, jak získat zákazníka, přesvědčit ho, že je pro něj nezbytně nutné nebo alespoň velmi žádoucí koupit ten který výrobek, byly různé a v průběhu času se měnily," uvádí v doslovu ke knize Zlaté časy české reklamy, kterou vydává Nakladatelství Karolinum, její autorka Pavla Vošahlíková. Ve své publikaci čtivým způsobem velmi zajímavě přibližuje cesty reklamy v Čechách v období od pádu Bachova absolutismu do počátku 1. světové války. Bohatou obrazovou přílohu (jedna z téměř stovky barevných příloh je na našem snímku) uspořádal Petr Štembera. Reprodukci a tisk pořídil grafický ateliér Leonardo.

Foto Forum: Archiv RUK

Z knižní nabídky

P. Vašák: Česká pouť K. H. Máchy

Z autentických dokumentů autor rekonstruuje vznik a působení "máchovského symbolu" v kulturním, politickém a národním vývoji české společnosti od Máchovy smrti v roce 1836 až po nový Máchův pohřeb v Praze v roce 1939. Kniha je vůbec prvním reprezentativním souborem dokumentů vztahujících se k máchovskému kultu.

J. Royt: Obraz a kult v Čechách 17. a 18. století

Kniha přináší výklad o uctívání obrazů a soch v barokních Čechách, pojednává o dobové praxi vyšetřování zázračných jevů, barokních světských legendách, různých podobách vyjadřování úcty k obrazům a sochám, informuje o barokních slavnostech a procesích spjatých s jednotlivými poutními místy.

M. Potůček, I. Radičová a kol.: Sociální politika v Čechách a na Slovensku po roce 1989

Autoři sborníku analyzují vývoj sociální politiky v České a Slovenské republice a ukazují, do jaké míry a proč se tato politika v obou státech začala odchylovat od relativně kompaktní sociální politiky bývalé československé federace. Na pozadí zavádění tržního hospodářství a institucí pluralitní demokracie srovnávají autoři vývoj politiky v oblastí sociálního zabezpečení, zaměstnanosti a oblasti bytové a zdravotní politiky.

G. Mounin: Teoretické problémy překladu

Zakladatel moderní komparativní teorie překladu George Mounin ve své klíčové práci vysvětluje, že u překladu nejde o pouhý nácvik převodu znaků jednoho jazyka do jiného, ale o "převod z jednoho systému myšlení do jiného, z jedné civilizace do jiné, z jednoho času do jiného". Nezbytným doplňkem lingvistiky se tak stává etnografie a filologie a klíčovým lingvistickým pojmem podstata a interpretace "významu" překládaného textu. (Kniha vyšla ve spolupráci s Francouzským institutem v Praze v rámci projektu Šalda.)


"Když jsem se doslechl, že mně mají vyjít sebrané spisy v Nakladatelství Karolinum, tak jsem nechtěl věřit svým uším. Dnes, když držím v rukou výtisk úvodního svazku, tak nechci věřit svým očím. Chtěl bych proto poděkovat Nakladatelství Karolinum, že vedle tak ctihodných titulů, které vydává, nezapomnělo ani na humor, jehož je - zvlášť v poslední době - tak zapotřebí," prohlásil na tiskové konferenci Nakladatelství Karolinum 5. října 1999 básník, spisovatel, herec, zpěvák a zakladatel divadla Semafor Jiří Suchý (na snímku společně s V. Kadlecem, redaktorem nakladatelství, K. Vilgusem, autorem přebalu, vazby a grafické úpravy knihy a hercem divadla Semafor Jiřím Datlem Novotným). První svazek Sebraných spisů vyšel pod názvem Encyklopedie Jiřího Suchého - Povídky A - Ž 1. Celý projekt ukončí v roce 2005 poslední, dvacátý svazek. Tomu, kdo se stane vlastníkem všech svazků, odhalí hřbety knih originální grafický nápad K. Vilguse - obraz slamáku, tak charakteristického pro Jiřího Suchého jako divadelního komika (viz obrázek).

Foto Forum: Lenka Saulichová