Profesní zdokonalení
(ve francouzštině)

Slavnostní zasedání v Malé aule Karolina dne 13. října 1999 oficiálně ukončilo pravidelný kurz Úvod do francouzského práva. Studenti PF UK jej absolvovali ve francouzském jazyce, výuku zajišťovali profesoři Univerzity Paříž II - Panthéon - Assas. Závěrečné slavnosti, jejímž vrcholem bylo předání osvědčení úspěšným účastníkům kurzu, byli přítomni zástupci univerzity Paříž II v čele s  prezidentem prof. Bernardem Teyssié, zástupce francouzského velvyslanectví v Praze pan Stanislas Pierret, prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc., prorektor UK, Prof. JUDr. Dušan Hendrych, DrSc., děkan Právnické fakulty UK, Ing. Ivana Halašková, vedoucí odboru pro zahraniční styky UK a další významní hosté.

V úvodu hosty přivítal prorektor UK prof. P. Klener. Krátce vyzdvihl především význam studia v zahraničí, které s sebou mimo jiné nese i možnost jazykového zdokonalení. Poděkoval Univerzitě Paříž II a francouzskému velvyslanectví v Praze za spoluúčast na realizaci kurzu a za podporu celého projektu.

Prezident Univerzity Paříž II - Panthéon - Assas vyjádřil potěšení z možnosti navštívit Prahu. Cesta mu při tak mimořádné události umožnila setkání se studenty Univerzity Karlovy, zároveň si cení i toho, že se mohl osobně zúčastnit spolupráce obou univerzit. Bernard Teyssié zdůraznil, že kurz umožnil posluchačům, aby se na vysoké úrovni seznámili s francouzským právním systémem, což je podle něj skutečnost o to významnější, že se ČR připravuje na vstup do EU. Připomněl, že "absolvováním kurzu si budoucí právníci zvýšili kvalifikaci a znásobila se jejich juristická kompetence, což bude výhodou pro jejich následující kariéru... Kurz symbolizuje výhled do společné budoucnosti a byl jím vlastně položen základní kámen ke stavění společné katedrály vědění."

Zástupce francouzského velvyslanectví v Praze pan Stanislas Pierret poděkoval oběma univerzitám za to, že se projekt zdařilo uskutečnit. Přislíbil také, že francouzská ambasáda bude i nadále nápomocna podobným aktivitám.

V závěru vyjádřil svou radost nad úspěšnou realizací kurzu i děkan PF UK, prof. D. Hendrych. Fakt, že pro příští rok se do kurzu již nyní hlásí 56 uchazečů, je podle něj vítanou předzvěstí další spolupráce obou univerzit. V závěru slavnosti předal prof. B. Teyssié studentům osvědčení o úspěšném zvládnutí kurzu. Jménem studentů PF UK pak vystoupila Tereza Svobodová. Výbornou francouzštinou poděkovala představitelům obou univerzit za jedinečnou možnost studia ve francouzském jazyce a skvělou příležitost k profesnímu zdokonalení.

(vor)Studenti UK byli v Maďarsku úspěšní

Na přelomu letošního července a srpna se zúčastnilo družstvo studentů MFF UK v maďarském Keszthely tradiční evropské mezinárodní vysokoškolské soutěže matematiků. Jejími hlavními organizátory byly budapešťská univerzita Eötvöse Loránda a londýnská University College. Během dvou dnů řešili studenti dvanáct úloh z oblasti matematické analýzy, algebry a kombinatoriky. Úkoly hodnotila mezinárodní jury. Jednacím jazykem byla angličtina. Letošního ročníku soutěže, která byla pro naše posluchače mimořádně úspěšná, se zúčastnilo 87 studentů. Všichni členové družstva MFF UK - Pavel Podbrdský z 1.ročníku, Michal Beneš z 3. ročníku, David Pavlica a Robert Šámal ze 4.ročníku - získali první cenu (tu obdrželo 16 nejlepších řešitelů). A v absolutní klasifikaci družstev bylo družstvo MFF UK nejlepší! Za ním skončila (v uvedeném pořadí) družstva univerzit z Bělehradu, Teheránu, Kyjeva, Varšavy, Cambridge, Vilniusu, Sofie, Budapešti, Helsink, Tartu, Szegedu, Ljubljaně, Niše, Debrecenu, Berlína, Oxfordu, Londýna a Nyiregyházy.

Naši studenti se na soutěž připravovali během celého roku a byli vybráni podle domácích výsledků z řešitelů speciálního semináře. Tento řešitelský seminář vedl student doktorandského studia Mgr. Michal Kubeček, který byl vedoucím našeho soutěžního družstva v Maďarsku a má velkou zásluhu na jeho výborných výsledcích. Někdy slýcháme, že naši studenti mají ve srovnání se svými zahraničními kolegy slabší úroveň. Soutěž v Keszthely však ukázala, že špičkoví studenti Univerzity Karlovy jsou vynikající a za jejich vědomosti se ani trochu nemusíme stydět.

prof. RNDr. Jaroslav Lukeš
vedoucí katedry matematické analýzy MFF UK


Podrobné výsledky a další informace o soutěži jsou uvedeny na internetové adrese: http://www.ucl.ac.uk/~ucahjej/Tempus/6thcomp.html

Co chystá Faustův dům?

Pod názvem Křeslo pro Fausta připravuje 1. lékařská fakulta UK pravidelná diskusní odpoledne s novináři. Jejich náplní se stanou medicínská témata a novináři se zde též budou moci seznámit s významnými fakultními akcemi. První setkání proběhlo začátkem října ve Faustově domě na Karlově náměstí. Orientovalo se na téma "Novinky v léčbě nádorových onemocnění" a hlavním hostem byl prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc., prorektor UK.

Další zajímavou novinkou budou Večery s Faustem, připravované předsednictvem České lékařské komory ve spolupráci s OSL ČLK v Praze 2. Místo konání? Akademický klub 1. LF, kde by se měly stát pravidelnou záležitostí. Předpokládá se, že účastníci setkání se sejdou jednou za šest týdnů a v medicínských diskusích půjde vždy o problematiku zajímající jak odbornou, tak i laickou veřejnost. První večer se uskutečnil 22. října 1999 a hovořilo se o Postavení lékaře v současné české společnosti. Účastníky večera byli také prof. MUDr. P. Pafko, prof. ThDr. T. Halík, doc. Ing. J. Večerník a JUDr. PhDr. J. Pehe. Moderátorem večera byl R. Křesťan.

(vor)


Prezident v roli kantora

Jediní dva vysokoškolští učitelé přicházejí na své přednášky s ochrankou. Prvním je prezident Václav Havel, druhým jeho žena Dagmar, která od začátku nového akademického roku vede jeden ze seminářů na FAMU.

Začátkem října předstoupil Václav Havel poprvé jako přednášející před dvacet pět doktorandů Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Objasnil, že nepřichází studenty učit politologickým teoriím či historii politiky, rád by je ale seznámil se svými zkušenostmi a postřehy z tzv. vysoké politiky. Poznamenal, že kvůli pracovnímu zaneprázdnění zřejmě nebude moci vyučovat každý týden a že na semináři by uvítal i přítomnost jiného politika. Po osmdesátiminutovém úvodním semináři (mají na ně přístup pouze řádně zapsaní studenti), který navštívila i paní Dagmar, prezident přiznal, že přednášení je velmi namáhavá práce a prohlásil, že je "vyčerpán více, než kdyby vedl státní jednání".

Semináře organizované Institutem mezinárodních studií FSV UK jsou orientovány na tvorbu zahraniční politiky a působení konkrétních osobností české diplomacie.

Václav Havel i jeho žena na vysokých školách přednášejí bez nároku na honorář.

(vor)

Prezident ČR Václav Havel v krátkém rozhovoru se studenty na FSV UK před začátkem svého semináře