Vynikající osobnosti vyznamenány

Ve středu 6. 10. 1999 odpoledne se stala Velká aula Karolina svědkem významné události. Byly uděleny další dva z řady čestných doktorátů UK a to prof. Mauriceovi Duvergerovi a prof. Luziusovi Wildhaberovi.

Slavnostního ceremoniálu se zúčastnili kromě rektora UK, členů jeho kolegia a dalších akademických hodnostářů, také významné osobnosti veřejného politického a kulturního života.

Prof. P. Klener, který slavnostní akt zahájil, přivítal především oba navržené kandidáty titulu dr. h. c. a zmínil se o jejich zásluhách v uplatňování a obraně lidských práv, principů demokracie a humanity v mezinárodním společenství.

Řeč na počest francouzského politologa prof. Maurice Duvergera přednesl děkan Fakulty sociálních věd UK prof. L. Mlčoch. Zdůraznil v ní jeho publikační činnost v sedmdesátých a osmdesátých let, tady se proslavil vypracováním teorie poloprezidenstkých režimů, jíž věnoval především spis Šach králi (1978). Prof. Mlčoch uvedl, že FSV plně podporuje návrh na udělení čestného doktorátu.

V souladu s promočním aktem předal prof. Duvergerovi diplom a univerzitní insignii prof. J. Kraus z FSV. Francouzský politolog ve svém děkovacím proslovu vyjádřil velký dík za projevenou důvěru a zdůraznil, že toto vyznamenání řadí mezi nejvýznamnější, kterých se mu v dosavadní vědecké kariéře dostalo.

Návrh na udělení čestného doktorátu prof. Luziusovi Wildhaberovi přednesl děkan Právnické fakulty UK prof. D. Hendrych. Stručně shrnul jeho studia a bohatou veřejnou činnost související s působením v diplomatických službách Švýcarska a v mezinárodních organizací včetně OSN. Vrcholem kariéry prof. Wildhabera je jeho současná funkce - prezident Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku.

Čestný titul prof. Wildhabera obdržel z rukou promotorky prof. M. Knappové Z PF UK. "Je pro mě obrovskou radostí a velkou ctí, že jsem obdržel od slavné Univerzity Karlovy takovou poctu. V tuto chvíli si nechci klást otázku, čím jsem si ocenění zasloužil, ale prožívám těžko popsatelnou radost..." podělil se o první dojmy po slavnostním aktu světoznámý švýcarský právník.

Jiří Bláha

Prof. Duverger je nejvýznamnějším žijícím francouzským politologem. Jeho nejznámějším odborným spisem je "Partis politiques" (Politické strany), který se stal základem zkoumání politických stran a stranických systémů v politické vědě po 2. světové válce. Dodnes jsou aktuální výsledky jeho studia vlivu volebních systémů na politický život, tzv. Duvergerovy zákony. Francouzský politolog se narodil v roce 1917 v Angouleme ve Francii. Svou vědeckou činnost začal ve čtyřicátých letech získáním titulu doktor práv na Právnické fakultě v Bordeaux, kde se i stal roku 1943 profesorem a založil Institut politických studií. Od roku 1955 je profesorem politické sociologie na Fakultě práva a ekonomických věd v Paříži. Prof. Duverger je nositelem pěti francouzských a dvou zahraničních řádů a vyznamenání.

Prof. Luzius Wildhaber je nejen vynikajícím vysokoškolským učitelem a zasloužilým akademickým funkcionářem, ale současně v mezinárodním měřítku proslulým a uznávaným veřejným činitelem. Nový čestný doktor UK je výraznou osobností v oblasti právní vědy. Je autorem devíti a editorem osmi knižních publikací a téměř dvou set vědeckých a odborných prací.Prof. Wildhaber se narodil 18. 1. 1937 v Basileji ve Švýcarsku. Po získání doktorátu práv na univerzitě v Basileji dosáhl v roce 1965 hodnosti Master of laws (LL. M.) na právnické fakultě univerzity v Yale. Na basilejské univerzitě byl v letech 1989-90 děkanem Právnické fakulty a v letech 1992-94 rektorem univerzity. V roce 1998 se prof. Wildhaber stává prezidentem Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Je výraznou osobností v oblasti právní vědy. Předmět jeho vědeckého zájmu je bohatý a mnohostranný. Sahá od ústavního a správního práva k právu mezinárodnímu a zahrnuje specifický akcent na problematiku lidských práv.

Foto Forum: Lenka Saulichová


Medaile za archeologii

V recepčních místnostech historické budovy Karolina byla 4. 10. 1999 na slavnostním setkání udělena pamětní medaile UK prof. Jánu Lichardusovi, řediteli Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou univerzity v Saarbrückenu.

Návrh na vyznamenání podala FF UK a laudatio na počest hosta přednesl zástupce ředitele Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou prof. M. Buchvaldek. Prof. L. Lichardus se narodil 24. 1. 1939 v Ružomberku na Slovensku. V roce 1961 vystudoval archeologii na univerzitě v Bratislavě a poté do roku 1970 pracoval v Archeologickém ústavu SAV v Nitře. Po odchodu z Československa do SRN se stal asistentem v Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou a předoasijskou archeologii v Saarbrückenu a v roce 1986 se stal ordinářem téhož ústavu. Je uznávaným odborníkem na mladší dobu kamennou v Evropě. Napsal několik knih a řadu studií. Po listopadu 1989 umožnil četné pobyty a praxe českých archeologů a studentů v Bulharsku nebo v Saarbrückenu. Pamětní medaili prof. J. Lichardusovi předal jménem Univerzity Karlovy rektor UK. "Srdečně děkuji za projevenou čest a na závěr bych chtěl podotknout, že váš ústav hrál v oblasti archeologie vždy významnou roli," prohlásil na závěr slavnosti čerstvý nositel pamětní medaile.

(jb)

Foto Forum: Lenka Saulichová