Harmonogram oslav výročí
událostí 17. listopadu

Události významných 17. listopadů (1939 a 1989) v našich novodobých dějinách si připomene také Univerzita Karlova.

Dne 16. listopadu 1999 se ve Velké aule Karolina uskuteční slavnostní zasedání akademické obce univerzity a Spolku absolventů a přátel UK. S projevy na něm vystoupí rektor UK prof. K. Malý, dr. J. Hermín, předseda Svazu bojovníků za svobodu, a zástupce pamětníků událostí roku 1939. Přímým účastníkům 17.listopadu 1939, kteří se slavnostního zasedání v Karolinu účastní, budou předány pamětní listy Univerzity Karlovy. V podvečer se koná vernisáž výstavy fotografií Události 1939 - 1999.

Dne 17. listopadu 1999 bude ve Velké aule Karolina společné slavnostní rozšířené zasedání vědecké rady UK, vědecké rady ČVUT a Svazu bojovníků za svobodu ČR.

Při této příležitosti bude udělena hodnost dr. h. c. UK, Pamětní medaile ČVUT a předáno ocenění Českého svazu bojovníků za svobodu Georgi Herbertu Walkeru Bushovi, bývalému prezidentovi USA. V odpoledních hodinách bude v hale před Velkou aulou slavnostně odhalena pamětní deska obětem fašismu a totalitních režimů a znovuotevřena stála výstava o historii UK.

(red)


Jmenování profesorů v Karolinu

Profesorský sbor českých vysokých škol se rozroste o dalších 89 profesorů, které dnes s účinností od 15. října 1999 jmenoval prezident Václav Havel. Jmenovací listiny předá nově jmenovaným profesorům v Karolinu 19. listopadu 1999 ministr školství Eduard Zeman.

Jmenovací dekrety získá 12 osobností pedagogů a vědců Univerzity Karlovy. Na nových profesorských dekretech bude výslovně uvedena vědecká rada vysoké školy, na jejíž návrh ke jmenování dochází. Profesoři UK jmenovaní s účinností od 15. října jsou:

doc. MUDr. Michael Aschermann, DrSc./1. LF - vnitřní nemoci
doc. RNDr. Ivan Barvík, DrSc./MFF - fyzika, směr teoretická fyzika
doc. PhDr. Karel Kučera, CSc./FF - český jazyk
doc. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc./MFF - informatika, směr softwarové inženýrství
doc. RNDr. Vladimír Souček, CSc./MFF - matematika, směr matematická analýza
doc. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc./1. LF - vnitřní nemoci
doc. MUDr. Vladislav Třeška, CSc./LF Pl. - chirurgie
doc. MUDr. Ivan Vaněk, DrSc./1. LF - chirurgie
doc. MUDr. Jan Vojáček, DrSc./1. LF - vnitřní nemoci
doc. RNDr. Ivan Wilhelm, CSc./MFF - fyzika, směr jaderná fyzika
doc. RNDr. Jana Zvárová, CSc./MFF - matematika, směr pravděpodobnost a matematická statistika a
doc. MUDr. Eduard Zvěřina, DrSc./1. LF - chirurgie
Na návrh MFF UK byl profesorem jmenován také doc. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc., ze Slezské univerzity v Ostravě - matematika, směr přibližné a numerické metody.

(red)